2022

Sist endret 8. juni 2022 09:40 av Sarah Younes

Det ble enighet etter mekling mellom Akademikerne og staten i årets hovedtariffopgjør. Den nye hovedtariffavtalen er felles med Unio, som sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist er satt til 24. juni 2022.  

Sist endret 1. nov. 2022 13:49 av Mattias Solbakken

Årets lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1 mellom UiO, Unio og Akademikerne er avsluttet og protokollen er signert.