Lønnsoppgjøret 2022

Det ble enighet etter mekling mellom Akademikerne og staten i årets hovedtariffopgjør. Den nye hovedtariffavtalen er felles med Unio, som sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist er satt til 24. juni 2022.  

Økonomisk ramme

Den samlede økonomiske rammen for årets tariffoppgjør i staten er på 3,85 prosent som er noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent. 

Oppgjøret i år innebærer at 2,46 prosent skal fordeles gjennom lokale, kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet. Virkningstidspunktet er satt til 1. mai, og de lokale forhandlingene skal være ferdige innen 31. oktober. 

Status ved UiO 

Vi er i gang med forberedelsene til årets oppgjør, og det kommer informasjon om frister for innsending av krav, samt invitasjon til informasjonsmøter med minikurs i kravskriving for Akademikernes medlemmer i løpet av uke 24. 

 

Tentative datoer for kurs før sommeren er 21. og 24. juni. 

Kursdatoer etter sommeren er ikke satt, men vil være i uke 32 og 33. 

Publisert 8. juni 2022 09:40 - Sist endret 8. juni 2022 09:40