Resultat av lokale forhandlinger ved UiO 2021

Årets lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1 mellom UiO og Akademikerne er avsluttet og protokollen er signert. 

I 2021 har hovedsammenslutningen Akademikerne forhandlet for drøye 2300 medlemmer i våre 15 foreninger ved Universitetet i Oslo.

Resultatet er tilgjengelig i form av signert protokoll. 

***

Hovedresultatene er:

  • Medlemmer med årslønn til og med 500.000,- får et tillegg på 2,4 % av årslønn

  • Medlemmer med årslønn til og med 600.000,- får et tillegg på 1,8 % av årslønn

  • Medlemmer med årslønn over 600.000,- får et tillegg på 1,5 % av årslønn

  • I tillegg er det fremforhandlet individuelle tillegg

Alle tillegg har virkning fra 1.5.2021

***

Som medlem av en akademikerforening vil du få en e-post fra arbeidsgiver som viser resultatet for deg. E-posten sendes ut i løpet av mandag 1. november. Ny lønn utbetales i løpet av desember.

Vi henviser til nærmeste leder for lønnssamtale eller spørsmål om din lønn, etter du har mottatt e-posten.

Publisert 1. nov. 2021 12:06 - Sist endret 1. nov. 2021 12:06