Lønnsoppgjøret 2021

Det ble enighet etter mekling mellom Akademikerne og staten i årets mellomoppgjør. Her er status for lokale forhandlinger ved UiO per 11. juni.

Økonomisk ramme

Den samlede økonomiske rammen for årets tariffoppgjør i staten er på 2,73 %, og er på linje med frontfagsoppgjøret. Det er fremdeles to tariffavtaler i staten, én for Akademikerne og én for LO, Unio og YS.

Akademikernes har avtalt at all økonomi skal fordeles gjennom kollektive lokale forhandlinger mellom lokale parter, og de øvrige har i år avtalt en fordelingsprofil der halvparten av rammen benyttes til sentrale avsetninger mens resten skal avsettes til lokale forhandlinger.

For Akademikerne innebærer dette at 3,35 prosent av lønnsmassen avsettes til lokale forhandlinger, med virkningsdato 1.5.2021. Lønnsforhandlingene skal være avsluttet senest 31. oktober 2021. 

Status ved UiO 

Vi er i gang med forberedelsene til årets oppgjør, og det kommer informasjon om frister for innsending av krav, samt invitasjon til informasjonsmøter med minikurs i kravskriving for Akademikernes medlemmer i løpet av uke 24. 

Tentative datoer for kurs før sommeren er 18. og 22. juni.

 

Publisert 11. juni 2021 12:36 - Sist endret 11. juni 2021 12:36