Lokale lønnsforhandlinger ved UiO 2020

Lønnsoppgjøret i staten 2020 endte med økonomisk ramme på 1,7 %.  Etter fradraget for overheng og glidning (effekt av fjorårets lønnsvekst på årsbasis) gir det 0,45 % av lønnsmassen til fordeling per 1.10.2020. 

Det er lagt opp til lokale forhandlinger på Akademikernes avtale, også ved UiO. Forhandlingene skal være avsluttet innen utgangen av november. 

Forhandlingsresultatet ble klart 15. oktober. Vi ber derfor om forståelse for at vi nå jobber med veldig korte frister, og at det er en del avklaringer som må på plass. Mer informasjon kommer på nettsiden og direkte til medlemmene via din forening på UiO i løpet av oktober.  

Publisert 21. okt. 2020 15:28 - Sist endret 29. okt. 2020 16:06