Støtter selvforvaltende universiteter og høyskoler

Akademikerne mener de selvforvaltende universitetenes bygg og eiendommer ikke bør overføres til Statsbygg.

Akademikernes foreninger mener at forvaltningen av bygg og eiendommer er direkte knyttet til faglig måloppnåelse og institusjonenes samfunnsoppdrag, og går imot en overføring av de selvforvaltende universitetene og høyskolenes bygg og eiendommer til Statsbygg. 

Les hele saken her


Akademikerne-UiO støtter hovedsammenslutningens uttalelse:

Akademikerne-UiO kan ikke se at det er tilstrekkelig belegg for å hevde at en avhending av bygg og eiendom til statsbygg vil utgjøre noen betydelig gevinst på noen som helst måte, og vi står sammen med ansatte, ledelse og studenter i en samlet UH-sektor som konkluderer med at de selvforvaltende institusjonene bør fortsette med å være nettopp det.

Publisert 11. mai 2020 14:00 - Sist endret 11. mai 2020 14:00