Resultat av lokale forhandlinger ved UiO 2020

Årets lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1 mellom UiO og Akademikerne er avsluttet og protokollen er signert. 

I 2020 har hovedsammenslutningen Akademikerne forhandlet for drøye 2000 medlemmer i våre 14 foreninger ved Universitetet i Oslo.

Resultatet er tilgjengelig i form av signert protokoll. 

De lokale partene har tatt hensyn til de spesielle rammene rundt årets oppgjør, og var på forhånd enige om å benytte kollektive virkemidler i årets forhandlinger. 

Partene er enige om at det med virkning fra 1. oktober 2020 gis et generelt tillegg til ansatte som omfattes av lokale forhandlinger pkt. 2.5.1 i Hovedtariffavtalen inngått mellom Staten og Akademikerne og som ikke har en sluttdato i 2020.

Tillegget gis etter følgende modell:

  • Kr. 568.000 eller mer i årslønn (i 100 % stilling): 0,44 %
  • Lavere enn kr. 568.000 i årslønn (i 100 % stilling): 0,54 %

***

Som medlem av en akademikerforening vil du få en e-post fra arbeidsgiver som viser resultatet for deg. Ny lønn utbetales i løpet av desember. 

Vi henviser til nærmeste leder for lønnssamtaler.

Publisert 27. nov. 2020 10:02 - Sist endret 27. nov. 2020 10:02