Lønnsforhandlinger ved UiO 2020

I det sentrale tariffoppgjøret ble det enighet om at det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger på Akademikernes hovedtariffavtale.

De lokale partene ved UiO er enige om at gjennomføring av årets forhandlinger uten innsending av individuelle krav er det som best ivaretar lønnsutvikling i tråd med tariffavtalen og lokal lønnspolitikk. Bakgrunnen for dette er at potten til forhandling i år er liten og at forhandlingsfristen er svært kort. Partene går nå inn i forhandlinger om fordeling av potten lokalt ved bruk av kollektive virkemidler.

Virkningstidspunktet for de lokale lønnsforhandlingene er 1. oktober 2020. De lokale lønnsforhandlingene vil være ferdigstilt innen 30. november 2020.

Publisert 30. okt. 2020 11:02 - Sist endret 30. okt. 2020 11:02