2.5.1 - Årlige lokale forhandlinger etter lønnsoppgjøret i staten 

Akademikerne jobber for lokal lønnsdannelse. Vi mener at lønn må kunne brukes som et aktivt virkemiddel som motivasjon og belønning for sine ansatte, og at det ivaretas best av lokale parter som vet hvor skoen trykker.

I Akademikernes hovedtariffavtale er det avtalt at hele rammen for det statlige lønnsoppgjøret skal forhandles lokalt. Det betyr at når rammen for oppgjøret i 2018 endte på 2,8 % av lønnsmassen per 1. mai, så er hele summen gjenstand for forhandling ved UiO. Ansvaret for å ivareta alle på Akademikernes avtale er flyttet til UiO. 

Akademikerne kan bruke alle virkemidler som definert i HTA punkt 2.5.4 i forhandling. 

Arbeidstaker kan selv sende inn krav til lokale forhandlinger via sin fagforening og arbeidsgiver kan også fremme krav om lønnsjustering gjennom arbeidsgiverlinjen. Akademikerne oppfordrer alle til å benytte seg av muligheten for lønnssamtale i forkant av innsendelse av lønnskrav, og som en forventningsavklaring og en planlegging for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Du kan lese mer om lønnssamtalen her

Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres mellom arbeidsgiver og fagforeningene. I forkant av de årlige 2.5.1 forhandlingene fastsetter styret i Akademikerne-UiO om Akademikerne skal forhandle som hovedsammenslutning, eller om hver enkelt forening skal gjennomføre forhandlinger for egne medlemmer.

Innsending av 2.5.1 krav:

Som medlem av en Akademikerforening kan du sende inn et begrunnet lønnskrav dersom du mener at du fortjener høyere lønn eller stillingskode for det arbeidet du utfører i dag. Kontakt din lokale akademikerforening for assistanse dersom du lurer på hvordan du skal gå fram.

Fristen for innsending av krav er satt til 19. august for alle akademikerforeninger for 2018.

Skjema for vitenskapelige ansatte

Skjema for teknisk-administrativt ansatte

 

Publisert 24. okt. 2018 15:09 - Sist endret 31. okt. 2018 14:21