English version of this page

2.5.1 - Årlige lokale forhandlinger etter lønnsoppgjøret i staten 

Akademikerne jobber for lokal lønnsdannelse. Vi mener at lønn må kunne brukes som et aktivt virkemiddel som motivasjon og belønning for de ansatte, og at det ivaretas best av lokale parter som vet hvor skoen trykker.

I Akademikernes hovedtariffavtale er det avtalt at hele rammen for det statlige lønnsoppgjøret skal forhandles lokalt. Oppgjøret i år innebærer at 2,46 prosent skal fordeles gjennom lokale, kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet. Virkningstidspunktet er satt til 1. mai, og de lokale forhandlingene skal være ferdige innen 31. oktober.

Akademikerne kan bruke alle virkemidler som definert i Hovedtariffavtalen punkt 2.5.4 i forhandling. 

Arbeidstaker kan selv sende inn krav til lokale forhandlinger via sin fagforening og arbeidsgiver kan også fremme krav om lønnsjustering gjennom arbeidsgiverlinjen. Akademikerne oppfordrer alle til å benytte seg av muligheten for lønnssamtale i forkant av innsendelse av lønnskrav, og som en forventningsavklaring og en planlegging for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Du kan lese mer om lønnssamtalen her

Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres mellom arbeidsgiver og fagforeningene. På Akademikernes hovedtariffavtale forhandles det mellom UiO som arbeidsgiver på den ene siden av bordet, Akademikerne som hovedsammenslutning og UNIO på den andre siden av bordet. 

Innsending av 2.5.1-krav 2022:

Som medlem av en Akademikerforening kan du sende inn et begrunnet lønnskrav dersom du mener at du fortjener høyere lønn eller stillingskode for det arbeidet du utfører i dag. Du finner informasjon om stillingsstruktur for teknisk-administrative stillinger her. Lokal lønnspolitikk for Universitetet i Oslo finner du her

Kontakt din lokale Akademikerforening for assistanse dersom du lurer på hvordan du skal gå fram.

Skjema for innsending av krav til din Akademikerforening finner du til menyen til høyre.  

Frist for innsending av krav er 19. august 2022, kl 23.59.

 

Publisert 24. okt. 2018 15:09 - Sist endret 29. juni 2022 12:42