2.5.1 årlige lokale lønnsforhandlinger

2.5.1 forhandlinger - Årlige lokale lønnsforhandlinger etter HTA punkt 2.5.1

Sentrale forhandlinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) leder de sentrale forhandlingene på våren med de sentrale partene, som fastsetter rammen for oppgjøret. I disse forhandlingene forhandles det vanligvis om sentral fordeling av rammen, herunder  avsetting av penger til lokale oppgjør i de ulike virksomhetene i Staten. Ved UiO er det de lokale foreningene og ledelsen (parter etter hovedtariffavtalen) som møtes til forhandlinger om høsten og skal forhandle om fordelingen av den lokale potten.

Krav fremmes av arbeidstakerne via foreningene eller direkte til egen leder. Arbeidsgiver og fagforeningene er likeverdige parter i forhandlingene, og partene må komme til enighet før et forhandlingsresultat foreligger.

Innsending av 2.5.1 krav:

Som medlem av en Akademikerforening kan du sende inn et begrunnet lønnskrav dersom du mener at du fortjener høyere lønn eller stillingskode for det arbeidet du utfører i dag. Kontakt din lokale akademikerforening for assistanse dersom du lurer på hvordan du skal gå fram.

Fristen for innsending av krav er satt til 19. august for alle akademikerforeninger for 2018.

Skjema for vitenskapelige ansatte

Skjema for teknisk-administrativt ansatte

Hvem forhandler?

I forkant av de årlige 2.5.1 forhandlingene fastsetter styret i Akademikerne-UiO om Akademikerne skal forhandle som hovedsammenslutning, eller om hver enkelt forening skal gjennomføre forhandlinger for egne medlemmer.

Publisert 1. okt. 2012 10:32 - Sist endret 19. juni 2018 16:07