2.5.3 lokale lønnsforhandlinger på særlig grunnlag

I tillegg til lønnsforhandlinger i forbindelse med sentrale oppgjør i staten, som regel i løpet av høstsemestret, finnes det også en forhandlingsmulighet etter hovedtariffavtalens 2.5.3 - særlige grunnlag.

2.5.3 forhandlinger – Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag etter HTA punkt 2.5.3

2.5.3 Lokale lønnsforhandlinger etter særlig grunnlag foregår normalt 5-6 ganger i året ved Universitetet i Oslo. Både arbeidsgiver og fagforeningene kan kreve forhandlinger av lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.

For å fremme krav etter HTA pkt 2.5.3 må du oppfylle ett av følgende vilkår:

  • 2.5.3, 1a): dersom du har hatt en vesentlig endring av arbeidsoppgavene (dvs at arbeidsoppgavene ligger på et høyere nivå og at de kvalitativt sett krever noe mer enn tidligere). NB! Bør være dokumentert  ved en stillingsbeskrivelse/stillingsvurdering eller opplysninger som på en annen måte gjør det mulig å måle endringene i de pålagte oppgavene.
  • 2.5.3, 2: Dersom du har gjort en ekstraordinær innsats som kjennetegnes av at du har hatt arbeidsoppgaver som ligger langt utover det som vanligvis kan forventes i din stilling (eks etter endt instituttlederperiode, ledet tunge prosesser med mer)
  • 2.5.3, 2: Dersom det er særlig vanskelig å rekruttere og beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft (for eksempel ved tilbud om ny jobb).
  • 2.5.3, 3: Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn ihht likestillingslovens §21. Det skal settes opp protokoll fra møtet.

Krav som begrunnes i ekstraordinær innsats eller rekrutteringshensyn drøftes med organisasjonene. Dersom det er uenighet gjelder arbeidsgivers siste tilbud. Er det andre årsaker enn de som er angitt under HTA punkt 2.5.3 til at du fortjener høyere lønn, må kravet tas i de årlige 2.5.1-forhandlingene.

Innsending av 2.5.3 krav:

Som medlem av en Akademikerforening kan du sende inn et begrunnet 2.5.3 krav dersom du mener at du oppfyller et av vilkårene etter hovedtariffavtalens punkter. Både krav om lønn og stillingskode kan fremmes. Spørsmål om og oppfølging av ditt krav skal rettes til hovedtillitsvalgt i din medlemsforening (se kontaktfelt til venstre i menyen).

 

Her finner du skjema for innsending av 2.5.3-krav

English version of the claim form

Nyttige linker:

 

Oversikt over innleveringsfrister for akademikernes medlemmer ved UiO for 2.5.3 forhandlinger 2018:

15. januar 2018 - forhandles 15. februar

26. mars 2018 - forhandles 26. april

7. mai 2018 - forhandles 7. juni

6. august 2018 - forhandles 6. september

6. november 2018 - forhandles 6. desember

 

 

 

Publisert 14. sep. 2012 14:03 - Sist endret 12. juni 2018 13:15