English version of this page

2.5.3 lokale lønnsforhandlinger på særlig grunnlag

I tillegg til lønnsforhandlinger i forbindelse med sentrale oppgjør i staten finnes det også en forhandlingsmulighet etter hovedtariffavtalens 2.5.3 - særlige grunnlag.

Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag gjennomføres flere ganger i året på UiO. Som i 2.5.1-forhandlingene, kan krav sendes inn både via fagforeningene og via arbeidsgiverlinjen, men krav til forhandlinger på særlig grunnlag skal hjemles i en av punktene i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3.

De mest relevante punktene for et arbeidsgiverkrav i 2.5.3-forhandlingene er:

 • Vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/ansattes lønn
  • Må være etter siste individuelle lønnsopprykk
  • Må være dokumenterbart eller målbart
  • Oppgavene må kreve arbeid av høyere kvalitet eller være på et høyere nivå
 • Ekstraordinær arbeidsinsats
  • Må være etter siste individuelle lønnsopprykk
  • Regnes som innsats som er godt over det som er forventet fra en arbeidstaker i stillingen
  • Arbeidet gjort må være en del av arbeidsoppgavene som ligger til stillingen og ikke arbeidsoppgaver den ansatte har gjort på eget initiativ uten forankring hos arbeidsgiver
  • For arbeidstakere mellom 62 og 70 år som vil gå av med full pensjon kan det som for øvrige arbeidstakere fremmes krav om lønnsopprykk begrunnet i at arbeidstakeren har gjort en ”ekstraordinær innsats”
 • Rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft
  • Arbeidstakere som har fått jobbtilbud fra andre arbeidsgivere eller det generelt er høy etterspørsel etter i arbeidsmarkedet.
  • For arbeidstakere som vurderer å gå av med tidlig pensjon kan økonomiske virkemidler være viktig incentiv til å fortsette, i hvert fall i deltidsstilling.  
 • Dokumenterte lønnsforskjeller som ikke kan forklares med annet enn kjønn

Forhandlinger på særlig grunnlag gjennomføres mellom arbeidsgiver og fagforeningene. 

Innsending av 2.5.3-krav:

Som medlem av en Akademikerforening kan du sende inn et begrunnet 2.5.3-krav dersom du mener at du oppfyller et av vilkårene etter hovedtariffavtalens punkter nevnt ovenfor. Både krav om lønn og stillingskode kan fremmes. Spørsmål om og oppfølging av ditt krav skal rettes til hovedtillitsvalgt i din medlemsforening (se kontaktfelt til venstre i menyen).

Skjema for innsending av 2.5.3-krav

 

2.5.3-forhandlinger ved UiO 2022

Frist for innsending av krav Forhandlingsdato
10.1.2022 3.2.2022
28.2.2022 24.3.2022
19.5.2022 16.6.2022
4.8.2022 1.9.2022
8.11.2022 1.12.2022

 

2.5.3-forhandlinger ved UiO 2023

Frist for innsending av krav Forhandlingsdato
9.1.2023 2.2.2023
28.2.2023 23.3.2023
19.5.2023 15.6.2023
3.8.2023 31.8.2023
6.11.2023 30.11.2023

 

Publisert 14. sep. 2012 14:03 - Sist endret 31. okt. 2022 12:10