2.5.3 lokale lønnsforhandlinger på særlig grunnlag

I tillegg til lønnsforhandlinger i forbindelse med sentrale oppgjør i staten finnes det også en forhandlingsmulighet etter hovedtariffavtalens 2.5.3 - særlige grunnlag.

Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag gjennomføres flere ganger i året på UiO. Som i 2.5.1 så kan krav sendes inn både via fagforeningene og via arbeidsgiverlinjen, men krav til forhandlinger på særlig grunnlag skal hjemles i en av punktene i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3, oppsummert som vesentlig endringer i stiling; rekruttere og beholde; ekstraordinær innsats; eller der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn. 

Forhandlinger på særlig grunnlag gjennomføres mellom arbeidsgiver og fagforeningene. 

Innsending av 2.5.3 krav:

Som medlem av en Akademikerforening kan du sende inn et begrunnet 2.5.3 krav dersom du mener at du oppfyller et av vilkårene etter hovedtariffavtalens punkter. Både krav om lønn og stillingskode kan fremmes. Spørsmål om og oppfølging av ditt krav skal rettes til hovedtillitsvalgt i din medlemsforening (se kontaktfelt til venstre i menyen).

Her finner du skjema for innsending av 2.5.3-krav

English version of the claim form

2.5.3-forhandlinger ved UiO 2019
Frist for innsending av krav  Forhandlingsdato
15.1.2019 7.2.2019
18.3.2019 11.4.2019
14.5.2019 13.6.2019
13.8.2019 5.9.2019
11.11.2019 5.12.2019

 

Publisert 14. sep. 2012 14:03 - Sist endret 11. sep. 2019 14:18