2.5.3 lokale lønnsforhandlinger på særlig grunnlag

I tillegg til lønnsforhandlinger i forbindelse med sentrale oppgjør i staten finnes det også en forhandlingsmulighet etter hovedtariffavtalens 2.5.3 - særlige grunnlag.

Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag gjennomføres flere ganger i året på UiO. Som i 2.5.1 så kan krav sendes inn både via fagforeningene og via arbeidsgiverlinjen, men krav til forhandlinger på særlig grunnlag skal hjemles i en av punktene i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3, oppsummert som vesentlig endringer i stiling; rekruttere og beholde; ekstraordinær innsats; eller der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn. 

Forhandlinger på særlig grunnlag gjennomføres mellom arbeidsgiver og fagforeningene. 

Innsending av 2.5.3 krav:

Som medlem av en Akademikerforening kan du sende inn et begrunnet 2.5.3 krav dersom du mener at du oppfyller et av vilkårene etter hovedtariffavtalens punkter. Både krav om lønn og stillingskode kan fremmes. Spørsmål om og oppfølging av ditt krav skal rettes til hovedtillitsvalgt i din medlemsforening (se kontaktfelt til venstre i menyen).

 

Her finner du skjema for innsending av 2.5.3-krav

English version of the claim form

Oversikt over innleveringsfrister for akademikernes medlemmer ved UiO for 2.5.3 forhandlinger 2018:

15. januar 2018 - forhandles 15. februar

26. mars 2018 - forhandles 26. april

7. mai 2018 - forhandles 7. juni

6. august 2018 - forhandles 6. september

6. november 2018 - forhandles 6. desember - NB! innleveringsfrist utvidet til 11.11.18

Publisert 14. sep. 2012 14:03 - Sist endret 7. nov. 2018 15:23