English version of this page

Tariffbinding - om tilhørighet på tariffavtale i staten

Dersom du ønsker å bli forhandlet på Akademikeravtalen så må du passe på at medlemskapet er i orden innen 1. mai 2024.

To hovedtariffavtaler i staten 

Det er to hovedtariffavtaler i staten i perioden 1.5.2022 - 30.4.2024:

  • Én avtale mellom staten og Akademikerne og UNIO
  • Én avtale mellom staten og LO og YS

Hovedregelen i staten er at du som medlem binder deg til å følge den samme tariffavtalen gjennom hele perioden. 

Det vil si: 

Dersom du var medlem i en Akademikerforening per 1.5.2022, så vil du bli forhandlet på Akademikernes avtale gjennom hele perioden, også dersom du bytter fagforening til en forening på den andre avtalen. Det samme gjelder dersom du melder deg ut av en fagforening og ikke melder deg inn i en ny. Motsatt: dersom du var medlem i en forening under LO eller YS per 1.5.2022, men bytter til en Akademikerforening i løpet av perioden, så forhandles du likevel på den andre avtalen frem til ny tariffperiode begynner 1.5.2024 - om resultatet da blir at vi fortsetter med to hovedtariffavtaler i staten. 

Uorganiserte

Stortinget har vedtatt at de uorganiserte følger den tariffavtalen som har flest medlemmer i hver enkelt virksomhet. For UiO betyr dette at de uorganiserte forhandles på avtalen mellom staten og Akademikerne og UNIO.

Dersom en uorganisert melder seg inn i en fagforening i løpet av perioden, så løper medlemskapet fra innmeldingstidspunktet.

Dobbeltmedlemmer

Noen har dobbeltmedlemskap på tvers av avtalene. Disse medlemmene må ta et valg ved inngangen til tariffperioden om hvilken avtale de ønsker å følge med henhold til tariff. Valget kan ikke omgjøres i løpet av perioden. 

Publisert 20. des. 2019 10:31 - Sist endret 29. juni 2022 14:09