Akademikerrepresentanter i andre råd og utvalg

Under finner du en oversikt over øvrige råd og utvalg der Akademikertillitsvalgte deltar

Sentralt Arbeidsmiljøutvalg (AMU): Tina Næss(hovedrepresentant), Olav Stanly Kyrvestad (vara)

Kultur- og velferdsutvalget: Stein Michael Storleer (hoved)/Jarle Mikkelsen (vara)

Opptakskomiteen for UiOs barnehager: Tina Næss (hoved), Niclas J.M. Berger (vara) 

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger uten fakultetstilknytning: Tina Næss (oppnevnt for perioden 1.5.17- 30.4.20)

Publisert 3. okt. 2012 13:34 - Sist endret 30. sep. 2019 11:21