Akademikerrepresentanter i andre råd og utvalg

Under finner du en oversikt over øvrige råd og utvalg der Akademikertillitsvalgte deltar

Sentralt Arbeidsmiljøutvalg (AMU): Sarah Younes (hovedrepresentant), Mattias Solbakken (vara)

Kultur- og velferdsutvalget: Berit Kaasa (hoved)/ Hilde Nilsen (vara)

Opptakskomiteen for UiOs barnehager: Sarah Younes (hoved), Niclas J.M. Berger (vara) 

Publisert 3. okt. 2012 13:34 - Sist endret 27. okt. 2021 09:50