Akademikertillitsvalgte på fakulteter og enheter

Sentrale IDF-møter med ledelsen ved UiO
Tina Næss HTV Akademikerne-UiO
Svend Davanger Styreleder Akademikerne-UiO
Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt Akademikerne-UiO
Sarah Younes Tillitsvalgt Akademikerne-UiO
Det humanistiske fakultet
Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt Ansettelsesråd (vara) og IDF (hoved)
Sarah Younes Tillitsvalgt Ansettelsesråd (hoved) og IDF (hoved)
Tina Næss Tillitsvalgt Ansettelsesråd (vara) og IDF (vara)
Det juridiske fakultet
Erik Winge Tillitsvalgt IDF
Tina Næss Tillitsvalgt IDF (vara) og Ansettelsesråd
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Terje Grønås Tillitsvalgt IDF
Stein Michael Storleer Tillitsvalgt IDF
Berit Kaasa Tillitsvalgt IDF
Hilde Nilsen  Tillitsvalgt Ansettelsesråd (hoved)
Hege Gilbø Bakke Tillitsvalgt Ansettelsesråd (vara)
Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt IDF (vara) og Ansettelsesråd (2.vara)
Det medisinske fakultet
Svend Davanger Tillitsvalgt IDF (Hoved)
Mattias Solbakken Ansettelsesråd, hovedrep, IDF
Niclas J.M. Berger Ansettelsesråd (1. vara), IDF
Tina Næss Ansettelsesråd (2. vara), IDF (vara)
Det odontologiske fakultet
Ingvild Brusevold Tillitsvalgt IDF(hoved)
Tina Næss Ansettelsesråd
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Helene A. Nissen-Lie Tillitsvalgt IDF
Sarah Younes Ansettelsesråd (vara)
Tina Næss Ansettelsesråd (hoved) og IDF (vara)
Det teologiske fakultet
Tina Næss Tillitsvalgt IDF og vara Ansettelsesråd (felles råd med HF)
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt/ Ansettelsesråd og IDF (hoved)
Sarah Younes Tillitsvalgt/ Ansettelsesråd og IDF (hoved)
Tina Næss Tillitsvalgt/ Ansettelsesråd og IDF(vara)
Kulturhistorisk museum
Tina Næss Tillitsvalgt KHM IDF-møter, Ansettelsesråd for ledere ved både NHM og KHM, vara felles AR for NHM og KHM
Frøydis Schulz Vara felles AR for NHM og KHM
LOS
Olav Stanly Kyrvestad Sentralt Ansettelsesråd LOS/EA/USIT (hoved) og IDF EA
Bent Aaby Sentralt Ansettelsesråd (1 Vara)
Tina Næss Tillitsvalgt IDF-Møter LOS- VØS (hoved), Sentralt Ansettelsesråd (2. vara),
Gaute Juveth Tilllitsvalgt IDF EA
Naturhistorisk museum
Dag Endresen Tillitsvalgt NHM IDF-møter, felles AR for NHM og KHM (hoved)
Tina Næss Ansettelsesråd for ledere ved både NHM og KHM, samt vara for IDF-NHM og felles AR for NHM og KHM
Frøydis Schulz Vara felles AR for NHM og KHM
Universitetsbiblioteket 
Pål Magnus Lykkja Tillitsvalgt IDF og Ansettelsesråd (hoved)
Erik Winge Tillitsvalgt IDF
Tina Næss Tillitsvalgt Ansettelsesråd TA-stillinger (vara)
USIT
Kristen Døssland Tillitsvalgt IDF (hoved)
Torben Horn Rønneberg Tillitsvalgt IDF (vara)

 

 

 

Publisert 28. des. 2010 12:08 - Sist endret 4. jan. 2021 15:23