Akademikertillitsvalgte på fakulteter og enheter

Sentrale IDF-møter med ledelsen ved UiO
Tina Næss HTV Akademikerne-UiO
Svend Davanger Styreleder Akademikerne-UiO
Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt Akademikerne-UiO
Det humanistiske fakultet
Tina Næss Tillitsvalgt TR og IDF (hoved)
Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt TR og IDF (vara)
Det juridiske fakultet
Sidrah Shaheen Tillitsvalgt IDF og TR
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt IDF ogTR (2.vara)
Stein Michael Storleer Tillitsvalgt IDF
Terje Grønås Tillitsvalgt IDF
Hilde Nilsen  Tillitsvalgt TR (hoved)
Hege Gilbø Bakke Tillitsvalgt TR (vara)
Det medisinske fakultet
Svend Davanger Tillitsvalgt IDF (Hoved)
Mattias Solbakken Tilsettingsråd T/A-stillinger, hovedrep
Niclas J.M. Berger Tilsettingsråd T/A-stillinger (1. vara)
Tina Næss Tilsettingsråd T/A stillinger (2. vara)
Det odontologiske fakultet
Ingvild Brusevold Tillitsvalgt IDF(hoved)
Aina Mari Lian Tilsettingsråd T/A stillinger (hoved)
Tina Næss Tilsettingsråd T/A stillinger (vara)
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Anita Wold Tillitsvalgt IDF (Hoved)
Helene A. Nissen-Lie Tillitsvalgt IDF
Sarah Younes Tilsettingsråd
Tina Næss Tillitsvalgt TR og IDF (vara)
Det teologiske fakultet
Tina Næss Tillitsvalgt IDF og TR (hoved)
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt/TR og IDF (hoved)
Tina Næss Tillitsvalgt/ TR og IDF(vara)
Kulturhistorisk museum
Tina Næss Tillitsvalgt KHM IDF-møter, TR for ledere ved både NHM og KHM, vara felles TR for NHM og KHM
Frøydis Schulz Vara felles TR for NHM og KHM
LOS
Olav Stanly Kyrvestad Sentralt tilsettingsråd LOS/EA/USIT (hoved) og IDF EA
Bent Aaby Sentralt tilsettingsråd (1 Vara)
Tina Næss Tillitsvalgt IDF-Møter LOS- ADS (hoved) og  LOS-AF (vara) Sentralt tilsettingsråd (2. vara),
Linn Kristin Stølan Tillitsvalgt IDF-møter LOS-AF (hoved)/ LOS/sentralt tilsettingsråd LOS
Gaute Juveth Tilllitsvalgt IDF EA
Naturhistorisk museum
Dag Endresen Tillitsvalgt NHM IDF-møter, felles TR for NHM og KHM (hoved)
Tina Næss TR for ledere ved både NHM og KHM, samt vara for IDF-NHM og felles TR for NHM og KHM
Frøydis Schulz Vara felles TR for NHM og KHM
Universitetsbiblioteket 
Pål Magnus Lykkja Tillitsvalgt/IDF og TR TA-stillinger (hoved)
Tina Næss Tillitsvalgt/TR og IDF TA-stillinger (vara)
USIT
Kristen Døssland Tillitsvalgt IDF (hoved)
Torben Horn Rønneberg Tillitsvalgt IDF (vara)

 

 

 

Publisert 28. des. 2010 12:08 - Sist endret 12. aug. 2019 13:17