Akademikertillitsvalgte på fakulteter og enheter

Sentrale IDF-møter med ledelsen ved UiO
Sarah Younes HTV Akademikerne-UiO
Svend Davanger Styreleder Akademikerne-UiO
Mattias Solbakken Tillitsvalgt Akademikerne-UiO
Det humanistiske fakultet
Andrea Dale Wefring

Tillitsvalgt IDF

Ansettelsesråd

Sarah Younes

Tillitsvalgt IDF (vara)

Ansettelsesråd (vara)

Det juridiske fakultet
Erik Winge

Tillitsvalgt IDF

Ansettelsesråd (vara)

Mattias Solbakken

Tillitsvalgt IDF (vara)

Ansettelsesråd

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Terje Grønås Tillitsvalgt IDF
Stein Michael Storleer Tillitsvalgt IDF
Berit Kaasa Tillitsvalgt IDF
Hilde Nilsen  Tillitsvalgt Ansettelsesråd
Hege Gilbø Bakke Tillitsvalgt Ansettelsesråd (vara)
Olav Stanly Kyrvestad

Tillitsvalgt IDF (vara)

Ansettelsesråd (2.vara)

Det medisinske fakultet
Svend Davanger Tillitsvalgt IDF
Mattias Solbakken

Tillitsvalgt IDF

Ansettelsesråd (2. vara)

Niclas J.M. Berger

Ansettelsesråd (1. vara)

IDF (vara)

Martine Sæterli Jensen Ansettelsesråd
Tillitsvalgt IDF
Det odontologiske fakultet
Preet Bano Singh Tillitsvalgt IDF
Anne Kristin Treider Ansettelsesråd
Kjetil Strøm

IDF (vara)

Katrine Gahre Fjeld Ansettelsesråd (vara)
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Hilde Spjelkavik Kveseth

Tillitsvalgt IDF

Mattias Solbakken Ansettelsesråd, IDF (vara)
Sarah Younes Ansettelsesråd (vara)
Det teologiske fakultet
Sarah Younes

Tillitsvalgt IDF

Ansettelsesråd (felles råd med HF)

Mattias Solbakken

Ansettelsesråd (vara)

IDF (vara)

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Sarah Younes

Tillitsvalgt ansettelsesråd

IDF

Mattias Solbakken

Tillitsvalgt ansettelsesråd (vara)

IDF(vara)

Kulturhistorisk museum
Gunvor Annette Hesla-Halvorsen

Tillitsvalgt IDF

Felles AR for NHM og KHM

Mattias Solbakken

Ansettelsesråd for ledere ved både NHM og KHM

IDF (vara)

Felles AR for NHM og KHM (vara)

LOS
Gaute Juveth Tilllitsvalgt IDF EA
 

Tillitsvalgt IDF ØVA

Sarah Younes

Tillitsvalgt IDF-Møter LOS- ØVA (vara)

Mattias Solbakken Sentralt Ansettelsesråd 

Bent Aaby

Sentralt Ansettelsesråd (1. vara)
Naturhistorisk museum
Dag Endresen

Tillitsvalgt IDF

Felles AR for NHM og KHM

Mattias Solbakken

Ansettelsesråd for ledere ved både NHM og KHM

IDF (vara)

Felles AR for NHM og KHM (vara)

Universitetsbiblioteket 
Pål Magnus Lykkja

Tillitsvalgt IDF

Ansettelsesråd

Erik Winge Tillitsvalgt IDF
Mattias Solbakken Ansettelsesråd (vara)
USIT
Kristen Døssland Tillitsvalgt IDF
Torben Horn Rønneberg Tillitsvalgt IDF (vara)

 

 

 

Publisert 28. des. 2010 12:08 - Sist endret 28. sep. 2022 10:16