Akademikertillitsvalgte på fakulteter og enheter

Her finner du oversikt over lokaltillitsvalgte på fakulteter og enheter for Akademikerne-UiO

Fakultet/enhet Navn Rolle
Sentrale IDF-møter med ledelsen ved UiO Tina Næss HTV Akademikerne-UiO
Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt Akademikerne-UiO
Svend Davanger Leder Akademikerne-UiO
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt (hoved IDF)/TR (hoved)
Stein Michael Storleer Tillitsvalgt (IDF)
Terje Grønås Tillitsvalgt (IDF)
Berit Kaasa Tillitsvalgt TR (vara)
Det juridiske fakultet Christine Ødegaard Sten Tillitsvalgt IDF/TR (hoved)
Tina Næss Tillitsvalgt IDF og TR (vara)
Det medisinske fakultet Svend Davanger Tillitsvalgt IDF (Hoved)
Tina Næss Tilsettingsråd/TR T-A stillinger (hoved repr)
Heidi Tømmerdal Innstillingsåd/TR (vara)T-A stillinger
Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Anita Wold Tillitsvalgt IDF (Hoved) (i permisjon)
Helene A. Nissen-Lie Tillitsvalgt IDF
Sarah Younes Tilsettingsråd
Tina Næss Tillitsvalgt TR og IDF (vara)
Ane Stenmark Præsterud Innstillingsråd for T/A-stillinger 
Det odontologiske fakultet Ingvild Brusevold Tillitsvalgt IDF(hoved)
Aina Mari Lian Tilsettingsråd T/A stillinger (hoved)
Tina Næss Tilsettingsråd T/A stillinger (vara)
Det utdanningsvitenskaplige fakultet Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt/TR og IDF (hoved)
Tina Næss Tillitsvalgt/ TR og IDF(vara)
Det humanistiske fakultet Tina Næss Tillitsvalgt TR og IDF (hoved)
Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt TR og IDF (vara)
Det teologiske fakultet Tina Næss Tillitsvalgt IDF og TR (hoved)

Naturhistorisk museum

 

Dag Endresen Tillitsvalgt NHM IDF-møter, felles TR for NHM og KHM (hoved)
Tina Næss TR for ledere ved både NHM og KHM, samt vara for IDF-NHM og felles TR for NHM og KHM
Frøydis Schulz Vara felles TR for NHM og KHM
Kulturhistorisk museum Tina Næss Tillitsvalgt KHM IDF-møter, TR for ledere ved både NHM og KHM, vara felles TR for NHM og KHM
Frøydis Schulz Tillitsvalgt KHM IDF-møter (vara), vara felles TR for NHM og KHM
LOS Olav Stanly Kyrvestad Sentralt tilsettingsråd LOS/EA/USIT (hoved) og IDF EA
Bent Aaby Sentralt tilsettingsråd (1 Vara), innstillingsråd LOS/EA
Tina Næss Tillitsvalgt IDF-Møter LOS- ADS (hoved) og  LOS-AF (vara) Sentralt tilsettingsråd (2. vara),
Linn Kristin Stølan Tillitsvalgt IDF-møter LOS-AF (hoved)/Instillingsråd TA-stillinger LOS/sentralt tilsettingsråd LOS
Universitetsbiblioteket Pål Magnus Lykkja Tillitsvalgt/IDF og TR T/A stillinger (hoved)
Tina Næss Tillitsvalgt/TR og IDF T/A stillinger (vara)
Kristen Døssland

USIT

Tillitsvalgt IDF (hoved)
Torben Horn Rønneberg Tillitsvalgt IDF (vara), Innstillingsråd TA-stillinger

 

Publisert 28. des. 2010 12:08 - Sist endret 12. juni 2018 12:39