Lønn og arbeidsvilkår

Teknas etatsforening ved UiO deltar i et overordnet lokalt Akademikersamarbeid ved UiO i de lokale lønnsforhandlinger.


Hovedtariffavtalen i staten (2020-2022)

2.5.1 Årlige forhandlinger - Årlige lokale lønnsforhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalen punkt 2.5.1, som skal fordele justering av lønnsmidler i henhold til inflasjon etc. Hvert annet år er det normalt en mye større justering av lønnsmidler for 2.5.1 forhandlinger.

2.5.2 Årlig lønnsregulering for ledere - Fagdepartementet eller virksomhetens styre fastsetter lønnsendring for virksomhetens øverste leder.

2.5.3 Særlige grunnlag - foregår ved UiO normalt 5-6 ganger i året. Både arbeidsgiver og fagforeningene kan kreve forhandlinger av lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.

2.5.4 Virkemidler - generelt tillegg til alle ansatte, gruppetillegg, individuelle tillegg, fra lønnsstige til direkteplassert avlønning, stillingskode, minstelønn for arbeidsoppgave eller tjenestested, særavtaler.

2.5.5 Ansettelse i ledig stilling - nyansatte og ansatte som går fra midlertidig til fast ansettelse skal få en vurdering av startlønn inntil 12 måneder etter tilsetting, eller ved tidspunkt for overgang fra midlertidig til fast stilling.


Emneord: Lønn, arbeidsvilkår, hovedtariffavtalen
Publisert 1. mars 2010 13:59 - Sist endret 18. jan. 2022 11:58