Lønn og arbeidsvilkår

Det er hovedtillitsvalgt i Tekna UiO som er din akademikerforening ved UiO og som er ditt kontaktpunkt i lokale forhandlinger.

 


Hovedtariffavtalen i staten (2018-2020)

2.5.1 forhandlinger - Årlige lokale lønnsforhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalen punkt 2.5.1. Forhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens paragraf 2.5.1, som skal fordele justering av lønnsmidler i henhold til inflasjon etc. Hvert annet år er det normalt en mye større justering av lønnsmidler for 2.5.1 forhandlinger - og 2018 er et av disse årene med mere penger til fordeling.

2.5.3 forhandlingene ved UiO foregår normalt 5-6 ganger i året. Både arbeidsgiver og fagforeningene kan kreve forhandlinger av lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.

2.5.5 forhandlinger for justering av lønn inntill 12 måneder etter tilsetting ved UiO, eller ved overgang fra midlertidig til fast stilling. I henhold til Hovedtariffavtalen pkt 2.5.5.

 


Oversikt over innleveringsfrister hos Akademikerne ved UiO for aktuelle lønnforhandlinger:

 

 

Her finner du skjema for innsending av 2.5.3-krav 

English version of the claim form (2.5.3)
 

Tips til formulering av lønnskrav.

Emneord: Lønn, arbeidsvilkår, hovedtariffavtalen
Publisert 1. mars 2010 13:59 - Sist endret 8. mars 2019 11:30