Lønn og arbeidsvilkår

Teknas etatsforening ved UiO deltar i et overordnet lokalt Akademikersamarbeid ved UiO i de lokale lønnsforhandlinger.


Hovedtariffavtalen i staten (2018-2020)

2.5.1 forhandlinger - Årlige lokale lønnsforhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalen punkt 2.5.1. Forhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens paragraf 2.5.1, som skal fordele justering av lønnsmidler i henhold til inflasjon etc. Hvert annet år er det normalt en mye større justering av lønnsmidler for 2.5.1 forhandlinger - og 2018 er et av disse årene med mere penger til fordeling.

2.5.3 forhandlingene ved UiO foregår normalt 5-6 ganger i året. Både arbeidsgiver og fagforeningene kan kreve forhandlinger av lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.

2.5.5 forhandlinger for justering av lønn inntil 12 måneder etter tilsetting ved UiO, eller ved overgang fra midlertidig til fast stilling. I henhold til Hovedtariffavtalen pkt 2.5.5.


Oversikt over innleveringsfrister hos Akademikerne ved UiO for aktuelle lønnsforhandlinger:

 

Ingen kommende arrangementer


Emneord: Lønn, arbeidsvilkår, hovedtariffavtalen
Publisert 1. mars 2010 13:59 - Sist endret 30. nov. 2019 08:52