Om Tekna-UiO

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største foreningen i hovedsammenslutning Akademikerne (nasjonalt i Norge og Akademikerne-UiO lokalt ved UiO). Foreningen har medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Tekna-UiO er Teknas etatsforening ved Universitetet i Oslo. Tekna inngår i Akademikerne som hovedorganisasjon og Akademikernes forening ved Universitetet i Oslo.

Styret i Tekna-UiO og Akademikerne-UiO bistår medlemmer med saker knyttet til lønns- og arbeidsforhold ved UiO slik som medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger.

Tekna er en av Norges eldste profesjonsforeninger, og ble grunnlagt av Peter Andreas Blix i 1874. Her kan du lese mer om Tekna og om viktige milepæler i foreningens historie.


Epost-liste

Tekna-UiO har en epostliste for alle medlemmer ved UiO. Vi oppdaterer regelmessig denne epost-listen med informasjon som dere legger inn selv på "Min Side" hos Tekna.no sentralt. Det er også til en viss grad mulig å ta kontakt Tekna-UiO styret for hjelp med å melde deg på eller av listen (men husk alltid å oppdatere Min Side for at liste-medlemskap skal opprettholdes). Les mere om epost-lister hos UiO her.


Kontakt oss på epost: tekna-styret@uio.no, på TeknaUiO@twitter eller bli med i vår LinkedIn gruppe.


Interne dokumenter for styret er tilgjengelig her (passord-beskyttet).

Teams gruppe for styret her (tilgangsbegrenset)

 
Emneord: Tekna, Akademikerne
Publisert 1. mars 2010 09:30 - Sist endret 1. feb. 2021 09:48