Forsiden

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største akademikerforening. Organisasjonen har medlemmer med (minimum) masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap. Styret i Tekna-UiO bistår medlemmer med bl.a. lønnsforhandlinger, informasjon om arbeidsmiljø, og medarbeidersamtaler. Teknas gruppe ved UiO inngår i Akademikerne-UiO som har et bemannet medlemskontor på campus Blindern for hjelp til medlemmer i mere krevende prosesser. Noter at Akademikerne-UiO har tilsvarende tre stillinger fulltid betalt arbeidstid, mens Tekna-UiO kun omfatter frivillig innsats fra tillitsvalgte. 

Etiske retningslinjer i Tekna

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Nyheter

  • Resultat av lokale forhandlinger ved UiO 2022 1. nov. 2022

    Årets lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1 mellom UiO, Unio og Akademikerne er avsluttet og protokollen er signert.

  • Lønnsoppgjøret 2022 8. juni 2022

    Det ble enighet etter mekling mellom Akademikerne og staten i årets hovedtariffopgjør. Den nye hovedtariffavtalen er felles med Unio, som sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist er satt til 24. juni 2022.

Nyheter fra UiO