Styret i etatsforeningen 2012

Årsmøtet i Tekna-UiO valgte følgende styret den 23. februar 2012, og konstituert den 13. mars 2012.

  • Leder: Professor Finn Knut Hansen
  • Nestleder: Universitetslektor Stein Michael Storleer
  • Sekretær: Førstekonsulent Heidi Tømmerdal
  • Medlem: Overingeniør Elisabeth Høidal Ytterdal
  • Medlem: Senioringeniør Haneef Awan
  • Varamedlem: Adriana Eidsvik
  • Varamedlem: Overingeniør Grønås Terje

 

Publisert 20. juni 2014 09:43 - Sist endret 5. nov. 2015 15:30