Styret i etatsforeningen 2011

Årsmøtet i Tekna-UiO valgte følgende styret på årsmøtet 2. mars 2011, og konstituert den 31. mars 2011.

  • Leder: Professor Finn Knut Hansen
  • Nestleder: Universitetslektor Stein Michael Storleer
  • Sekretær: Stipendiat Hans Bjørge Normann
  • Medlem: Seniorkonsulent Hilde Lynnebakken
  • Medlem: Senioringeniør Haneef Awan
  • Varamedlem: Overingeniør Elisabeth Høidal Ytterdal
Publisert 20. juni 2014 09:43 - Sist endret 5. nov. 2015 15:31