Styret i Tekna-UiO

Styret for Teknas gruppe ved UiO ble valgt ved årsmøtet den 25. november 2021 og konstituert ved påfølgende styremøte. Kontakt oss på tekna-styret@uio.no.

Leder: Sjefingeniør Dag Endresen (representant i Akademikerne-UiO)

Nestleder: Professor Øystein Prytz

Noter at Akademikerne-UiO har tilsvarende tre stillinger fulltid betalt arbeidstid, mens Tekna-UiO kun omfatter frivillig innsats fra tillitsvalgte.