FAQ

Sist endret 19. juli 2021 10:57 av Dag Endresen

Mange av våre medlemmer tar kontakt for å spørre om gjennomsnitt årslønn ved UiO. Vi har her satt sammen en oversikt for de vanligste stillingskodene for Tekna medlemmer ved UiO. 

Sist endret 18. juni 2020 09:01 av lenkeretter@localhost

Avtalen vår har fått et betydelig løft med hensyn til minimum startlønn for nye stipendiater. Flere av våre medlemmer har sendt inn spørsmål om hvordan dette påvirker lønnsnivå for stipendiater ansatt før 1. mai 2019.

Sist endret 12. aug. 2020 09:32 av Dag Endresen

Det er etablert egne retningslinjer nasjonalt og lokalt ved UiO for forlengelse for stipendiater og postdoktorer som er forsinket pga av COVID-situasjonen.

Sist endret 14. sep. 2021 09:35 av Dag Endresen

Many of you ask us how Teknas group at UiO can ensure their individual salary increase.

Sist endret 2. juni 2021 16:41 av Dag Endresen

Dersom du ønsker å bli forhandlet på Akademikeravtalen så må du passe på at medlemskapet er i orden innen en årlig tidsfrist (vanligvis 1. mai). Du er normalt representert av aktuell fagforening i hele tariffperioden (vanligvis 2 år) (Les mere hos Akademikerne-UiO)

Sist endret 26. nov. 2021 12:50 av Erik Winge

For de fleste arbeidstakere i Norge er reglene om ansettelse og oppsigelse regulert i arbeidsmiljøloven. Men for ansatte i statlig sektor er det laget en egen særlov som regulerer ansettelse og oppsigelse (Tekna.no)

Sist endret 30. nov. 2019 07:42 av Dag Endresen

Her følger en oversikt med tips til formulering av lønnskrav og svar på spørsmål som vi ofte får.