FAQ

Sist endret 18. juni 2020 09:56 av Dag Endresen

Mange av våre medlemmer tar kontakt for å spørre om gjennomsnitt årslønn ved UiO. Vi har her satt sammen en oversikt for de vanligste stillingskodene for Tekna medlemmer ved UiO. (Noter at vi ikke har fått tilgang til oppdaterte tall for 2020 ennå).

Sist endret 18. juni 2020 09:01 av lenkeretter@localhost

Avtalen vår har fått et betydelig løft med hensyn til minimum startlønn for nye stipendiater. Flere av våre medlemmer har sendt inn spørsmål om hvordan dette påvirker lønnsnivå for stipendiater ansatt før 1. mai 2019.

Sist endret 5. juni 2020 10:30 av Dag Endresen

Dersom du ønsker å bli forhandlet på Akademikeravtalen så må du passe på at medlemskapet er i orden innen en årlig tidsfrist (vanligvis 1. mai, men sannsynligvis utsatt noe i 2020 p.g.a. COVID-19). (Les mere hos Akademikerne-UiO)

Sist endret 30. nov. 2019 07:42 av Dag Endresen

Her følger en oversikt med tips til formulering av lønnskrav og svar på spørsmål som vi ofte får.