Innmelding i Tekna og tariffbinding

Dersom du ønsker å bli forhandlet på Akademikeravtalen så må du passe på at medlemskapet er i orden innen en årlig tidsfrist (vanligvis 1. mai). Du er normalt representert av aktuell fagforening i hele tariffperioden (vanligvis 2 år) (Les mere hos Akademikerne-UiO)

Mange av spørsmålene til Tekna-UiO styret vedrører rutinene for lønnsforhandlinger og egen tilknytting to de ulike forhandlingsløp ved UiO.

Helt nye medlemmer (av en Akademiker-forening) som ikke tilhører en annen fagforening vil forhandles av Akademikerne-UiO om medlemsskapet registreres innen en årlig tidsfrist (vanligvis 1. mai).

Når du blir medlem av en fagforening, følger du normalt forhandlingsløpet for din hovedsammenslutning (Akademikerne, LO, UNIO, eller YS) i hele Tariffperioden (vanligvis to år). Aktuell Tariffperiode er 2022-05-01 til 2024-04-30.

(Les mere hos Akademikerne-UiO)


Many of your questions are about the routines for representation from the union in the local salary negotiations and which of the two agreements you will follow.

New members (of a union of the Akademikerne main organization) who do not already belong to a union on the other main agreement (hovedtariffavtale) will be represented by Akademikerne-UiO if the membership is registered before an annual deadline (normally 1st May each year).

When you are a member of a union, you will normally be represented by this union for the duration of the "main period" ("tariffperioden") which normally lasts two years. The current "tariffperiode" is 2022-05-01 to 2024-04-30.

(Read more from Akademikerne-UiO)

Emneord: Tariffavtaler, tariffbinding, Lønnsforhandlinger
Publisert 5. juni 2020 10:30 - Sist endret 20. juni 2022 14:47