Opprykk til professor

Vitenskapelig kompetanseopprykk til professor behandles av en egen vitenskapelig komite. Dersom du ønsker en vurdering av lønnstilbudet fra oppnevningsbrevet kan du følge ordinære rutiner for lønnsforhandling etter paragraf 2.5.3.

Søknader om professoropprykk følger en egen prosedyre. Godkjenning av bedømmelse og tildeling av opprykk/avslag på søknad om opprykk behandles av fakultetets/museets ansettelsesorgan for professorstillinger. Det er inngått avtale som ved opprykk gir mulighet til parallell vurdering av lønnsnivået. Avtalen er forankret i hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3 nr. 2, som åpner for individuell lønnsjustering for "arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær innsats".

Når vedtak om opprykk til vitenskapelig toppstilling er fattet, avholder arbeidsgiver lønnssamtale med den opprykket gjelder og foreslår ny lønnsplassering. Arbeidsgiver oversender deretter utkast til brev i hver enkelt sak til henholdsvis Parat, NTL-90, Forskerforbundet og Akademikerne. Arbeidstakerorganisasjonene har her en frist på 10 dager for å be om lønnsforhandlinger. For Tekna-medlemmer ved UiO er det sekretariatet for Akademikerne-UiO som er det mest effektive kontaktpunktet.

Dersom du ønsker en vurdering av lønnstilbudet fra oppnevningsbrevet kan du følge ordinære rutiner for lønnsforhandling etter paragraf 2.5.3. Tekna-medlemmer leverer et lønnskrav med et 2.5.3 skjema hos Akademikerne-UiO. Før du leverer lønnskrav anbefaler vi at du ber om en lønnssamtale med nærmeste leder for en vurdering av individuelt lønnsnivå. Du kan også ta kontakt med Tekna, Tekna-UiO, eller Akademikerne-UiO for informasjon fra aktuell lønnsstatistikk. Du bør også se på lokal lønnspolitikk ved UiO når du skriver ditt lønnskrav.

Publisert 7. apr. 2022 12:52 - Sist endret 7. apr. 2022 12:53