FAQ: Stipendiat minimum startlønn

Avtalen vår har fått et betydelig løft med hensyn til minimum startlønn for nye stipendiater. Flere av våre medlemmer har sendt inn spørsmål om hvordan dette påvirker lønnsnivå for stipendiater ansatt før 1. mai 2019.

Høyere nasjonale minimumsgrenser for stipendiaters startlønn medfører at nye stipendiater ved UiO får høyere årslønn enn mange av våre stipendiater som er ansatt før 1. mai 2019.

  • Minimum startlønn for stipendiater fra mai 2017: NOK 436 000 kr
  • Minimum startlønn for stipendiater fra mai 2018: NOK 449 400 kr (3,1 % økning)
  • Minimum startlønn for stipendiater fra mai 2019: NOK 479 600 kr (6,6 % økning)

Det er også avtalt en lønnsstige med 3% automatisk lønnsøkning for stipendiater hvert år. I tillegg deltar selvsagt også stipendiatene i de årlige lønnsforhandlingene. Rammen for årets lønnsoppgjør i statlig sektor er satt til 2,15% - som skal fordeles lokalt blant alle ansatte ved UiO. Dersom absolutt HELE rammen fordeles i et generelt tillegg for alle ansatte (som i utgangspunktet er usannsynlig) ville stipendiater som ble ansatt før 1. mai 2019 på minste startlønn få et nytt lønnsnivå som er lavere enn nye stipendiater ansatt på minste startlønn etter 1. mai 2019.

  • Minstelønn per mai 2018 (for stillinger som krever mastergrad) = 449 400 kr
  • Lønnsstige på 3% = 13 482 kr => 462 882 kr
  • Hele lønnsrammen på 2,15% = 9 662 kr => 472 544 kr

Teknas gruppe ved UiO ønsker selvsagt å bidra til å utjevne denne forskjellen i minstelønnsnivå for våre stipendiater ved årets lønnsforhandlinger. Men det vil dessverre være vanskelig å gi for store forventninger fordi totalt tilgjengelige lønnsmidler er begrensede. Dette er et dilemma som vi dessverre tror det vil bli krevende å fullstendig løse i de kommende lønnsforhandlingene -- uten å svekke lønnsutviklingen for de andre ansatte ved UiO.

Vi anbefaler selvsagt alle våre stipendiater å legge inn lønnskrav til årets forhandlinger til et nivå som er over den nye minste startlønn for stipendiater ansatt etter 1. mai 2019.

Se også aktuell nyhetssak hos Tekna om denne problemstillingen.


Oppdatering etter resultat fra de årlige lønnsforhandlingene

Akademikerne-UiO forsøkte i gjensidig god koordinering med tillitsvalgte fra Forskerforbundet ved UiO å overtale UiO (i rollen som arbeidsgiver) til å bli med på en utjevning av disse lønnsforskjellene i et HTA paragraf 2.5.3 gruppekrav, som dessverre ikke lyktes (på formell hjemmel). I de lokale lønnsforhandlingene lyktes vi ihvertfall delvis sammen med arbeidsgiver å få til et gruppetillegg i årslønn for stipendiater ansatt før 1. mai på 8 000 kr – som selvsagt kommer i tillegg til andel i generelt tillegg for alle ansatte på 1,525% og den ordinære årlige lønnsstigen på 3% som alle stipendiater hos Akademikerne har (i fire år beregnet årlig i henhold til ansettelsesdato)

Regne-eksempel: 449 400 kr (minstelønn før 1. mai 2019) + 8 000 kr (gruppetillegg) + 6 853 kr (generelt tillegg) + ca 13 482 kr (lønnsstige) = 477 735 kr.

Dessverre er det fortsatt mange stipendiater ansatt før 1. mai som etter årets lønnsoppgjør fortsatt har noe lavere årslønn enn den nye minstelønn for nyansatte på 479 600 kr. En fortsatt utjevning her må derfor prioriteres også fremover i lønnsforhandlingene for 2020.


Nyhetssaker

Uniforum 21. november 2019: Forskerforbundet er skuffet over stipendiatlønningene i det lokale oppgjøret.

Khrono 20. november 2019: Lokalt lønnsoppgjør: Bare noen har valgt å løfte stipendiatlønningene.

Forskerforum 20. november 2019: På tre universiteter kan stipendiatene feire lønnshopp, men ved UiA er de skuffet.

Khrono mandag  14. oktober 2019: Ferske ph.d.-kandidater får flere tusen kroner mer i årslønn enn kolleger med lenger ansiennitet.

Khrono 15. oktober 2019: Hvordan øke stipendiatenes lønn?

Universitetsavisa 29. oktober 2012: Ferske stipendiater får den feteste lønna.

Publisert 30. juli 2019 13:32 - Sist endret 18. juni 2020 09:01