Tips til lønnskrav

Her følger en oversikt med tips til formulering av lønnskrav og svar på spørsmål som vi ofte får.

Den nye hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne håper vi vil bidra til en enklere og bedre prosedyre for lønnsdannelse. Den nye avtalen flytter hele ansvaret for årlige lønnforhandlinger lokalt, som for oss betyr lokalt ved Universitetet i Oslo. Avtalen beskriver et lokalt ansvar med bedre muligheter for arbeidsgiver (UiO) til å sikre en god lønnsutvikling for ansatte som leverer gode resultater. Samtidig er arbeidsgiver også pålagt et betydelig ansvar for å sikre en rimelig lønnsutvikling for alle ansatte.

Lønnssamtalen med nærmeste leder er meget viktig for din lønnsdannelse. Det er i hovedsak arbeidsgiver som er ansvarlig for lønnsutvikling for hver enkelt individuelle ansatt. Fagforeningen (Tekna-UiO og Akademikerne-UiO) forsøker å fange de som vi mener arbeidsgiver ikke har husket å få med, samt påvirke generelle trender og utvikling for større grupper av ansatte. Erfaringsmessig er det meget viktig å få støtte hos nærmeste leder for ditt lønnskrav og beskrivning av dine resultater! Så husk lønnssamtale med nærmeste leder!

Send inn skjema med lønnskrav til oss sammen med gode argumenter og en god oversikt over dine resultater som vi kan legge frem i forhandlingene med arbeidsgiver (UiO). Vi forsøker å få en god oversikt over absolutt alle ansatte, men innlevering av lønnskrav til fagforeningen er fortsatt viktig for å forsikre deg at du blir sett av oss. Tekna-UiO har ikke den samme oversikt over resultater og arbeidsinnsats for hvert enkelt medlem som arbeidsgiver har, uten et godt formulert lønnskrav fra våre medlemmer. Det er selvsagt også et meget viktig kriterium for oss hva det enkelte medlem mener om sitt eget lønnsnivå! Vi hjelper alltid meget gjerne til med oversikt over aktuell lønnsstatistikk ved UiO og generell hjelp med utforming av kravskjema.

UiOs lønnspolitikk beskriver at ansatte som ikke har hatt en individuell lønnsøkning over en periode på 5 år skal få en særskilt vurdering. Det er viktig at arbeidsgiver sikrer en kompetanseutvikling hos alle ansatte som gir en positiv lønnsutvikling! Dette er et viktig punkt som Tekna-UiO og Akademikerne-UiO følger opp i lønnsforhandlingene med arbeidsgiver.


Spørsmål: Skal lønnskrav leveres i antall kroner?

Svar: Lønnskrav skal leveres i antall kroner. Den nye hovedtariffavtalen (siden 2017) mellom staten og Akademikerne (som er den hovedsammenslutning som Tekna tilhører) benytter ikke lenger lønnstrinn.


Spørsmål: Hvor stor lønnsøkning bør jeg legge inn i lønnskravet?

Svar: Du bør legge inn krav om et lønnsnivå som du er tilfreds med. Dersom du er for forsiktig i ditt lønnskrav kan du få en lønn som er lavere enn den du er tilfreds med. Det er samtidig nyttig å se på aktuell lønnsstatistikk for å sammenligne eget lønnsnivå med andre arbeidstakere spesielt ved UiO og ved egen avdeling. Tekna-UiO kan hjelpe deg med informasjon om aktuell lønnsstatistikk før du tar lønnssamtalen med nærmeste leder. Men vi anbefaler at du søker hjelp fra nærmeste leder med å finne korrekt lønnsnivå for deg individuelt. Dersom du hjelper oss med gode argumenter og en god beskrivning av dine resultater, hjelper vi deg selvsagt meget gjerne med å forhandle om et høyere lønnsnivå enn det som arbeidsgiver (UiO) tilbyr.

 

Publisert 10. aug. 2018 15:43 - Sist endret 30. nov. 2019 07:42