Oppsigelse i statlig sektor

For de fleste arbeidstakere i Norge er reglene om ansettelse og oppsigelse regulert i arbeidsmiljøloven. Men for ansatte i statlig sektor er det laget en egen særlov som regulerer ansettelse og oppsigelse (Tekna.no)

Oppsigelsessaker er kompliserte og berørte medlemmer ved UiO bør søke juridisk assistanse fra Teknas jurister.

 

UiO - rutiner for fratredelse

 • Oppsigelse fra arbeidstaker (skriftlig, 1 måned, 3 måneder om ansatt mer enn ett år)
 • Opphør av midlertidig tjeneste (opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, en måneds varsel)
 • Fratredelse ved pensjon (skriftlig fra arbeidstaker i god tid)
 • Oppsigelse og avskjed fra arbeidsgiver
  • Oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten
   • saklig begrunnet, for eksempel kutt i bevilgninger, omstilling, effektivisering, bortfall av ekstern finansiering, flytting
  • Oppsigelse på grunn av forhold hos arbeidstaker
   • sykdom hindrer arbeidsutførelse, bortfall av nødvendige kvalifikasjoner, mangelfull arbeidsutførelse, gjentatt krenkelse av tjenesteplikter
 • Saksgang
  • Forhåndsvarsel om oppsigelse
  • Innstilling om oppsigelse

Intern personalhåndbok (UiO)

Statsansatteloven (lovdata.no) 

Forvaltningsloven (lovdata.no)

Arbeidsmiljøloven (lovdata.no) - Kapittel 15 Opphør av arbeidsforhold

Oppsigelse i statlig sektor (tekna.no)

Dismissal in the public sector (tekna.no)

 

Statsansattelovens oppsigelsesgrunnlag er det samme for både fast og midlertidig ansatte, og uavhengig av hvor lang ansettelsesstiden er.

 

Publisert 9. nov. 2021 14:59 - Sist endret 26. nov. 2021 12:50