Årshjul 2021 for Tekna-UiO

Alle styremedlemmer deler ansvar for i fellesskap å oppdatere årshjulet for Teknas gruppe ved UiO med informasjon om tidsfrister, lønnsforhandlinger med mere. Styremøter pre-liminært klokken 10 første mandag hver måned.

Januar

2021-01-12 frist for 253-kravskjema for forhandlinger 2021-02-04

Februar

2021-01-01 konstituerende styremøte

Mars

2021-03-01 styremøte

2021-03-01 frist for 253-kravskjema for forhandlinger 2021-03-25

April

2021-04-12 styremøte

Formell beslutning om forhandlingsfullmakt til Akademikerne-UiO for 251

Data-ansvarlig oppdaterer medlemslister hos Tekna sentralt med ansattnummer ved UiO før 2021-05-01 som er virkningstidspunkt for 251 og tidspunkt innrapportering av medlemslister til Akademikerne-UiO.

Data-ansvarlig oppdaterer lønnsstatistikk for UiO fra hjemmesiden vår.

Mai

2021-05-01 - Virkningstidspunkt for 251 er 2021-05-01 (NB! kun aktive medlemmer per 2021-05-01 blir formelt representert i lønnsforhandlingene av Akademikerne-UiO / Tekna-UiO)

2021-05-03 styremøte

2021-05-12 frist for 253-kravskjema for forhandlinger 2021-06-10

Juni

2021-06-07 styremøte

Juli

August

2021-08-16 AK-UiO styremøte med fokus på 251 tidsplan og prosess

2021-08-10 frist for 253-kravskjema for forhandlingene som skjer 2021-09-07

2021-08-20 frist for medlemmene å sende inn 251 kravskjema

2022-08-20 AK-UiO forhandlingsdelegasjon møte om vårt krav til generelt tillegg

2021-08-23 Tekna-UiO styremøte med gjennomgang av 251-kravskjema fra Tekna-UiO medlemmer.

2021-08-25 Tekna-UiO arbeidsmøte om 251 krav-skjema

2021-08-26 Tekna-UiO arbeidsmøte om 251 krav-skjema

2022-08-31 AK-UiO forhandlingsdelegasjon møte

September

2021-09-01 til 02 Tekna-samling om årets lokale lokale forhandlinger i staten (Dag, Per, Stein)

2021-09-03 Tekna-UiO styremøte med fokus på å flette sammen våre 251 prioriteringer

2021-09-06 frist for ferdige 251-kravskjema fra Tekna-UiO videre til Akademikerne-UiO

2021-06-06 Forhandlingsmøte mellom UiO og Akademikerne-UiO om generelt tillegg og eventuelle gruppekrav

2021-06-08 Akademikerne-UiO forhandlingsdelegasjon møte om status 251

2021-09-13 Akademikerne-UiO forhandlingsdelegasjon møte for fletting av lister med prioriteringer

2021-09-28 Akademikerne-UiO styremøte

2021-09-29 til 30 Tekna UH-konferanse i Oslo, inkludert besøk på UiO (Terje, Øystein, Dag, Anne, Stein)

Oktober

2021-10-04 Tekna-UiO styremøte

2021-10-12 UiO og Akademikerne-UiO utveksler 251 lister

2021-10-13 Akademikerne-UiO forhandlingsdelegasjon møte om UiOs 251-krav

2021-10-14 Formøte mellom UiO og Akademikerne-UiO om tidsplan og prosess for 251

2021-10-19 Akademikerne-UiO forhandlingsdelegasjon forberedelser før forhandling

2021-10-20 UiO og Akademikerne-UiO forhandlingsdelegasjon første forhandlingsmøte

2021-10-22 UiO og Akademikerne-UiO forhandlingsdelegasjon andre forhandlingsmøte

2021-10-29 Resultat fra de lokale 251 forhandlinger avklart og protokoll signert

2021-10-31 - Lokale lønnsforhandlinger (251) skal være avsluttet innen 2021-10-31

November

2021-11-04 Tekna-UiO styremøte

2021-11-15 Akademikerne-UiO styremøte

2021-11-22 Tekna-UiO arbeidsmøte før årsmøtet

2021-11-25 Tekna-UiO årsmøte (online på Zoom)

2021-11-10 frist for 253-kravskjema for forhandlinger 2021-12-02

Desember

2021-12-09 UiO og Akademikerne-UiO evalueringsmøte om 251 prosessen

2021-12-15 Tekna-UiO styremøte