print logo

2.5.3 lokale lønnsforhandlinger på særlig grunnlag

Her finner du en kortfattet oversikt over lokale 2.5.3 Lokale lønnsforhandlinger etter særlig grunnlag ved Universitetet i Oslo

2.5.3 forhandlinger – Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag etter HTA punkt 2.5.3

2.5.3 Lokale lønnsforhandlinger etter særlig grunnlag foregår normalt 5-6 ganger i året ved Universitetet i Oslo. Både arbeidsgiver og fagforeningene kan kreve forhandlinger av lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.

For å fremme krav etter HTA pkt 2.5.3 må du oppfylle ett av følgende vilkår:

  • 2.5.3, 1a): dersom du har hatt en vesentlig endring av arbeidsoppgavene (dvs at arbeidsoppgavene ligger på et høyere nivå og at de kvalitativt sett krever noe mer enn tidligere). NB! Bør være dokumentert  ved en stillingsbeskrivelse/stillingsvurdering eller opplysninger som på en annen måte gjør det mulig å måle endringene i de pålagte oppgavene.
  • 2.5.3, 2: Dersom du har gjort en ekstraordinær innsats som kjennetegnes av at du har hatt arbeidsoppgaver som ligger langt utover det som vanligvis kan forventes i din stilling (eks etter endt instituttlederperiode, ledet tunge prosesser med mer)
  • 2.5.3, 2: Dersom det er særlig vanskelig å rekruttere og beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft (for eksempel ved tilbud om ny jobb).
  • 2.5.3, 3: Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn ihht likestillingslovens §21. Det skal settes opp protokoll fra møtet.

Krav som begrunnes i ekstraordinær innsats eller rekrutteringshensyn drøftes med organisasjonene. Dersom det er uenighet gjelder arbeidsgivers siste tilbud. Er det andre årsaker enn de som er angitt under HTA punkt 2.5.3 til at du fortjener høyere lønn, må kravet tas i de årlige 2.5.1-forhandlingene.

Innsending av 2.5.3 krav:

Som medlem av en Akademikerforening kan du sende inn et begrunnet 2.5.3 krav dersom du mener at du oppfyller et av vilkårene etter hovedtariffavtalens punkter. Både krav om lønn og stillingskode kan fremmes. Spørsmål om og oppfølging av ditt krav skal rettes til hovedtillitsvalgt i din medlemsforening (se kontaktfelt til venstre i menyen).

 

Her finner du skjema for innsending av 2.5.3-krav

English version of the claim form

Nyttige linker:

 

Oversikt over innleveringsfrister for akademikernes medlemmer ved UiO for 2.5.3 forhandlinger 2017:

16. januar 2017 - forhandles 16. februar

1. mars - forhandles 30. mars

4. april 2017 - forhandles 4. mai

8. mai 2017 - forhandles 8. juni

6. august 2017 - forhandles 31. august - OBS! Endret  frist og forhandlingsdato!

26. september 2017 - forhandles 26. oktober Denne forhandlingsdatoen er kansellert!

7. november 2017 - forhandles 7. desember

 

Publisert 14. sep. 2012 14:03 - Sist endret 5. okt. 2017 12:14