print logo

Forsiden

Lønn

Det ble gjennomført  lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1 ved UiO høsten 2016.

Det forhandles i mellomoppgjøret våren 2017 for om det blir lokale forhandlinger 2017. Resultatet av disse forhandlingene forventes å foreligge i slutten av april.

Lokale forhandlinger på særskilt grunnlag (Etter hovedavtalens punkt 2.5.3) gjennomføres normalt 5 - 6 ganger per år.

Krav basert på særskilt grunnlag kan leveres fortløpende, og de behandles i neste mulige forhandlinger.

Les mer om Lokale lønnsforhandlinger og generelt om lønn og forhandlinger

På grunn av videre behandling av krav skal ALLE krav sendes inn via nettskjema. Krav på papir eller dokumentvedlegg i e-post blir ikke behandlet.

Medlemsfordeler

Bistand i arbeidsforhold

Er det forhold på din arbeidsplass du ønsker å snakke med oss om.

Ta gjerne kontakt med din lokale tillitsvalgte eller hovedtilliltsvalgt Asle Fredriksen

Vervekampanje

Verv et nytt medlem, bli med i trekningen av et reisegavekort på 5000 kroner.