2015 - Side 2

Publisert 28. apr. 2015 13:18

NTL UiO er en del av LO. Derfor deltar vi i 1. mai toget.

Før toget ønsker NTLs Fylkesutvalg i Oslo og NTL Sentralforvaltningen velkommen til 1. mai frokost.

Publisert 23. apr. 2015 15:10

Studentansatte ved Institutt for Informatikk fikk feil lønn. NTL UiO tror underbetaling forekommer flere steder.

Publisert 10. apr. 2015 11:03

NTL, Forskerforbundet og Tekna arrangerer frokostseminar om regjeringens foreslåtte endringer i opprykksordningen for undervisnings- og forskerstillinger tirsdag 21. april kl. 07:45–10:00 i Munchsalen på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo. 

Seminaret er gratis, men det er begrenset plass og påmelding skjer etter først til mølla-prinsippet. 

Publisert 27. mars 2015 12:40
Publisert 26. mars 2015 20:46

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la onsdag fram hovedpunktene fra Stortingsmeldingen "Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren", som i sin helhet blir offentlig på fredag. 

Publisert 13. mars 2015 14:38

Produktivitetskommisjonen har en snever definisjon av samfunnsoppdraget, og forslagene sikter mot å øke utbytte i snever og økonomisk forstand, i stedet for å se på samfunnsnytten – som selvfølgelig er vanskelig å måle, sier Ellen Dalen hovedtillitsvalgt ved NTL Universitetet i Oslo.

En forsker som arbeider på et sterilt laboratorium.
Publisert 24. feb. 2015 20:35

Sats på bredde og gode arbeidsforhold i forskningen. Dette er LOs råd til regjeringen på dagens toppmøte om forskning og høyere utdanning. LO-sekretær Renee Rasmussen deltar på vegne av LO.

Publisert 17. feb. 2015 10:45

NTL UiO vil avholde sitt årsmøte 18. mars i aud 2, Georg Sverdrups hus

Det vil bli servering av wraps og mineralvann i kjelleren nedenfor auditoriet før møtet. Servering starter kl 15:15. Innledning ved Ingrid Wergeland (Manifest Analyse) om hvorfor Fellesskap fungerer, kl 15:30. Årsmøtet begynner kl 16.15 til ca 18.30.

Tid og sted:Årsmøte 18. mars 2015 18. mar. 2015 16:15 - 18:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus
Publisert 23. jan. 2015 12:00

Regjeringen varslet denne uka en personalpolitisk reform ved universitetene og høyskolene. Kunnskapsministeren hevder reformen skal styrke kvaliteten i høyere utdanning. -Forslagene vil virke i motsatt retning. De kommer til å skape stor uro og usikkerhet blant vitenskapelig ansatte. Kampen om fast jobb blir tøffere, også her. Dermed ser vi en helt klar parallell til de øvrige endringene i arbeidsmiljøloven, sier John Leirvaag.

Publisert 22. jan. 2015 10:12

UNIFORUM: Norsk Tenestemannslag har varsla søksmål mot UiO for seks av dei tilsette i Norsk Ordbok, Det stadfestar forbundssekretær Siv Anita Hagen i NTL.

Ordet "Arbeidsmiljøloven" i et hjerte.
Publisert 8. jan. 2015 15:00

ARBEIDSMILJØLOVEN er loven som ga oss rett til fast jobb. Regjeringens forslag til endringer i loven vil bety økt usikkerhet og mindre frihet for norske arbeidstakere. Arbeidsgiver vil få mer makt – de ansatte vil få mindre.

Publisert 8. jan. 2015 14:28

Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler overleverte onsdag sin rapport til kunnskapsministeren.

Ekspertgruppen foreslår å videreføre hovedtrekkene i dagens finansieringssystem. I gruppens forslag er en like stor andel (30 prosent) av institusjonenes bevilgning avhengig av resultater som i dag. Det foreslås noen endringer i hva det gis økonomisk uttelling for. Blant annet skal det gis uttelling for ferdig utdannede kandidater, og det foreslås en styrking av insentivene for å satse på kvalitet i forskning.