2015 - Side 2

Publisert 10. apr. 2015 11:03

NTL, Forskerforbundet og Tekna arrangerer frokostseminar om regjeringens foreslåtte endringer i opprykksordningen for undervisnings- og forskerstillinger tirsdag 21. april kl. 07:45–10:00 i Munchsalen på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo. 

Seminaret er gratis, men det er begrenset plass og påmelding skjer etter først til mølla-prinsippet. 

Publisert 13. mars 2015 14:38

Produktivitetskommisjonen har en snever definisjon av samfunnsoppdraget, og forslagene sikter mot å øke utbytte i snever og økonomisk forstand, i stedet for å se på samfunnsnytten – som selvfølgelig er vanskelig å måle, sier Ellen Dalen hovedtillitsvalgt ved NTL Universitetet i Oslo.

Publisert 23. jan. 2015 12:00

Regjeringen varslet denne uka en personalpolitisk reform ved universitetene og høyskolene. Kunnskapsministeren hevder reformen skal styrke kvaliteten i høyere utdanning. -Forslagene vil virke i motsatt retning. De kommer til å skape stor uro og usikkerhet blant vitenskapelig ansatte. Kampen om fast jobb blir tøffere, også her. Dermed ser vi en helt klar parallell til de øvrige endringene i arbeidsmiljøloven, sier John Leirvaag.

Publisert 8. jan. 2015 14:28

Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler overleverte onsdag sin rapport til kunnskapsministeren.

Ekspertgruppen foreslår å videreføre hovedtrekkene i dagens finansieringssystem. I gruppens forslag er en like stor andel (30 prosent) av institusjonenes bevilgning avhengig av resultater som i dag. Det foreslås noen endringer i hva det gis økonomisk uttelling for. Blant annet skal det gis uttelling for ferdig utdannede kandidater, og det foreslås en styrking av insentivene for å satse på kvalitet i forskning.

Publisert 7. jan. 2015 15:03

På denne nettsiden finner du praktisk informasjon om gjennomføringen av den politiske streiken mot endringene i arbeidsmiljøloven som LO, Unio og YS arrangerer sammen den 28. januar kl 14.00-16.00 foran Stortinget.