Frokostseminar om opprykksordningen

NTL, Forskerforbundet og Tekna arrangerer frokostseminar om regjeringens foreslåtte endringer i opprykksordningen for undervisnings- og forskerstillinger tirsdag 21. april kl. 07:45–10:00 i Munchsalen på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo. 

Seminaret er gratis, men det er begrenset plass og påmelding skjer etter først til mølla-prinsippet. 

Foto: Wikimedia foundation

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Forslaget innebærer blant annet at det skal bli anledning for den enkelte institusjon/avdeling å fastsette generelle stillingskrav til de enkelte stillingstypene, at opprykk til høyere stillingsnivå heretter bare gis på bakgrunn av kompetansevurdering av en bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt eller godkjent og at overgangsordninger mellom de to karriereveiene til dosent og til professor oppheves.

Vil forslaget bidra til økt kvalitet og bedre anledning for universiteter og høyskoler til å kunne planlegge og prioritere sin faglige virksomhet? Eller vil forslaget underminere den felles stillingsstrukturen i akademia, gjøre det vanskeligere å etablere nasjonale faglige standarder og dermed gjøre det vitenskapelige karriereløpet mer uoversiktlig og mindre attraktivt? 

 

Last ned: program for seminaret.

Påmelding innen 17 april via Teknas nettsider.

Publisert 10. apr. 2015 11:03