NTL saksøker universitetet for usaklig oppsigelse

Prestisjeprosjektet Norsk Ordbok er på overtid, men fortsatt ikke fullført. NTL har varslet søksmål mot Universitetet i Oslo for usaklig oppsigelse av fem ansatte.

Foto: Kristan Brustad / NTL-magasinet

– Måten de ansatte i Norsk Ordbok er blitt behandlet på, bør ikke være noen arbeidstakere forunt. De opplever seg ikke ivaretatt, verken på det faglige eller personalmessige planet, sier forbundssekretær i NTL Siv Anita Hagen.

Fem av de tilsatte i prosjektet har reist sak mot universitetet. To av disse krever å stå i stilling, mens de andre har fått seg ny jobb og krever erstatning.

De fem bestrider universitets rett til å si dem opp med virkning fra 31/12 2014, fordi arbeidsoppgavene deres ikke bortfalt fra det tidspunktet.

For de to som krever å få stå i stilling, handler det også om at videre drift av språksamlingene og ordbøkene ikke er avklart.

De to saksøkerne ønsker ikke å uttale seg i mediene om oppsigelsessaken, ettersom den skal for retten.

 

Les hele artikkelen hos NTL-magasinet

Av May Berg (NTL-magasinet)
Publisert 6. mai 2015 14:30