Sats på bredde og gode arbeidsforhold i forskningen

Sats på bredde og gode arbeidsforhold i forskningen. Dette er LOs råd til regjeringen på dagens toppmøte om forskning og høyere utdanning. LO-sekretær Renee Rasmussen deltar på vegne av LO.

En forsker som arbeider på et sterilt laboratorium.

Foto: Trond Isaksen

- Regjeringen ønsket innspill til en ny og bedre politikk for forskning og utvikling. LO er enig i målet om å tiltrekke seg de beste forskertalentene og skape verdensledende forskningsmiljøer, men advarer mot en ensidig satsing på elitemiljøene. Da undergraves tilfanget av kvalitet og langsiktige forskningsressurser.

LO er også opptatt av gode arbeidsbetingelser for å sikre god rekruttering til forskningen.

- Forskning må gjøres til at attraktivt yrkesvalg gjennom faglige utviklingsmuligheter, faste stillinger og gode arbeidsvilkår, sier Renee Rasmussen.

Hun vil benytte anledningen til å slå et slag for studentene.

- Bedre vilkår for studentene - alt fra god oppfølging under studiene til flere studentboliger - kan bidra til å utvikle og beholde talentene.

Renee Rasmussen minner videre om at ikke bare forskning og utvikling, også forholdene i arbeidslivet, bidrar til innovasjon og produktivitet.

- Derfor er det viktig å ta vare på den norske modellen, og prioritere forskning på arbeidsliv og norsk modell. 

Emneord: studenter, universitetspolitikk, forskningsfinansiering Av Arvid Ellingsen
Publisert 24. feb. 2015 20:35 - Sist endret 24. feb. 2015 20:35