Underbetalte 130 studenter

Studentansatte ved Institutt for Informatikk fikk feil lønn. NTL UiO tror underbetaling forekommer flere steder.

Foto: Wikipedia

Kjetil Bugge Kristoffersen går siste året på bachelor i informatikk, programmering og nettverk ved Universitetet i Oslo (UiO). Han ble i januar tilbudt jobb som gruppelærer ved Institutt for informatikk (IFI), men var ekstra oppmerksom da han skulle se over kontrakten. Da oppdaget han at han hadde fått feil lønnstrinn i kontrakten. Og det var han ikke alene om.

130 andre studenter har hatt samme stilling som ham.

Kristoffersen tok kontakt med fagforeningen han er medlem i, Norsk Tjenestemannslag (NTL). De rådet ham til å kontakte ledelsen ved instituttet. Først da ble han og 130 andre studenter ansatt med korrekt stillingskode.

–Jeg gikk fra lønnstrinn 32 til 35. Tre lønnstrinn innebærer ikke all verden, men rett skal være rett, sier han.

IKKE UNIKT

Ellen Dalen, hovedtillitsvalgt for NTL ved UiO, representerer både studenter og ansatte.

–Mange studenter har en jobb på Universitet. De er ansatt på småkontrakter, og er prisgitt at arbeidsgiver har ordnede forhold, sier hun.

Betalte stillinger er ettertraktede blant studentene, og har mange søkere. Men det at studentene er interesserte, gjør ikke at de skal finne seg i dårlige arbeidsbetingelser, fremholder Dalen, som ikke tror saken om informatikkstudentene er unik.
–Jeg mistenker at dette kan være en problemstilling som gjelder mange andre steder på Universitetet. Vi prøver å ta tak i dette opp mot arbeidsgiver, sier Dalen.

Både Kristoffersen og Dalen er fornøyde med hvordan instituttet reagerte da de ble gjort oppmerksomme på stillingsfeilen.

–Verken instituttet eller elvene visste om dette før nå. Jeg tror dette skyldtes ubevissthet. Ledelsen reagerte fort, sier Dalen i NTL.

FELLES RETNINGSLINJER

Kontorsjef Narve Trædal ved Institutt for Informatikk bekrefter hva Dalen og Kristoffersen forteller.

–Det er riktig at vi har avlønnet studentene som vitenskapelige assistenter. NTL kontaktet oss og mente vi hadde satt studentene i feil stilling, sier Trædal.

Trædal sier at riktig stillingstype har vært brukt noen år, men er ennå ikke inkludert i Universitets systemer.

–Vi økte begynnerlønna med 10 lønnstrinn i 2014, og ytterligere nå med 5 lønnstrinn på grunn av skifte av stillingskode. Lønnsspennet er nå fra 35-40, sier han.

Lønstrinn 40 tilsvarer en timelønn på 189 kroner og 50 øre. Endringene gjelder ikke bare gruppelærere som Kristoffersen, men alle ansatte studenter.

–Nå behandler vi alle likt, selv om de har ulike oppgaver, sier Trædal.

Det finnes per i dag ingen felles praksis mellom instituttene ved UiO, hva gjelder ansettelse og lønning av studenter. Trædal tror dette kunne løst problemet før det oppsto.

–Som kontorsjef kan jeg bare si at Universitet bør ha felles retningslinjer for fakultetene, sier Trædal.

OPPFORDRER TIL MEDLEMSKAP

–Som masterstudent er det vanlig å organisere seg. Men man burde være fagorganisert også som bachelorstudent, sier Kristoffersen.

–Unge arbeidstakere og studenter har mye korte deltidskontrakter og trenger bistand. Fagforeningene kan finne ut om ting er i orden og eventuelt ta saken opp med arbeidsgiver, sier Dalen.

Kristoffersen mener i ettertid at flere som ham burde fagorganisere seg.

–Det var ikke noe problem å ordne opp med administrasjonen her, men vi studenter har ikke de samme kunnskapene som fagforeningene, sier han.

Av Bjørnar K. Bekkevard (Universitas)
Publisert 23. apr. 2015 15:10 - Sist endret 23. apr. 2015 15:10