Strukturmeldingen for universitet og høyskolesektoren er nå lagt frem

I dag er Strukturmeldingen for universitet og høyskolesektoren lagt frem. Et av forslagene er at hovedregelen skal være ekstern styreleder og tilsatt rektor.  Dette er i strid med NTLs ønske om at universitetsdemokratiet skal styrkes med valgt ledelse på alle nivåer. Videre vil kunnskapsministeren øke andelen av finansiering som baseres på konkurranse og resultater. Den massive kritikken rundt resultatindikatorene er dermed ikke tatt til følge. Det er på høy tid at Kunnskapsdepartementet tar rapportene om at resultatbasering ikke fører til økt kvalitet alvorlig. NTL vil følge opp meldingen frem mot komitebehandling og vedtak.

 

Meldingen inneholder også forslag om

 

  • Endrete krav til opprettelse av studieprogrammer på master- og doktorgradsnivå
  • Endrete krav for akkreditering som vitenskapelig høyskole og universitet
  • Tiltak for sammenslåinger og tettere samarbeid mellom institutter og universiteter og høyskoler.

 

Les stortingsmeldingen - Meld. St. 18 (2014-2015)

NTLs kommentarer til sturkturmeldingen.

Publisert 27. mars 2015 12:40 - Sist endret 27. mars 2015 12:43