Strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la onsdag fram hovedpunktene fra Stortingsmeldingen "Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren", som i sin helhet blir offentlig på fredag. 

- Vi ser at regjeringen vektlegger at det skal være god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet. Det er bra, fordi mangfoldet i sektoren er viktig for arbeidslivet, for rekrutteringen og ikke minst forskningen som er knyttes opp til profesjonsmiljøer i hele landet, sier forbundssekretær Thomas Sandvik i NTL.

- Samtidig har regjeringen vært klare på at de ønsker større institusjoner, som betyr mer sentralisering. Dette kan være motstridende til ønsket om tilgang til utdanning i hele landet, påpeker Sandvik.

Regjeringen oppfordrer til nedleggelse av små fagmiljøer.

- Det vil føre til ensretting og svekking av breddeuniversitetene, og vil også svekke mangfoldet i sektoren, sier Sandvik.
NTL ønsker en mangfoldig sektor. Dette ivaretas best med breddeuniversiteter som er ledende innenfor sine områder og med høyskoler som er drivkraft i samfunnsutviklingen regionalt og i samarbeid med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

NTL avviser regjeringens forslag om at ansatt leder skal være hovedmodellen for universiteter og høgskoler. NTL ønsker en styringsordning med valgt rektor, todelt ledelse og et styre der ingen gruppering har flertall alene.

NTL mener at en slik ordning vil sikre sektorens vitenskapelige forpliktelse, slik at ikke kommersielle hensyn blir styrende. Dessuten er det med på å sikre medvirkning fra medarbeiderne ved institusjonene og styrke universitetsdemokratiet, som allerede er under press.

 

Les kommentarene fra NTL.

 

 

Publisert 26. mars 2015 20:46 - Sist endret 26. mars 2015 20:50