print logo

index.html

 • jussbuss Juss-Buss på seminar: ikke saksmottak førstkommende torsdag og mandag 28. jan. 2015

  Torsdag torsdag 29. januar og mandag 2. februar har vi dessverre ikke saksmottak grunnet at alle medarbeiderne er på seminar.

  Vi har helt stengt fra mandag 2.februar til og med onsdag 3.februar i samme anledning.

  Neste saksmottak er torsdag 5. februar kl. 17.00 – 20.00.

  We will not be receiving new cases Thursday February 29 and Monday February 2.

  Juss-Buss will be closed between Monday February 2 and Wednesday February 3.

  We will receive new cases again Thursday 5. of February from 5 p.m. till 8 p.m.

 • hjemlos Juss-Buss om tiggeforbudet 28. jan. 2015

  Medarbeider i Gategruppa, Hanne Skårberg, var den 23.01 i VG og uttalte seg som om Juss-Buss sitt standpunkt angående det foreslåtte lovforslaget om tiggeforbud. Du kan lese den her.

 • fengsel Høring om mindreårige innsatte 12. des. 2014

  Fengselsgruppen ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i forskrift til lov om straffegjennomføring om mindreårige innsatte. Høringen kan du lese her.

 • julekule Henvisningsmottak torsdag 11. november og juleferie 8. des. 2014

  Juss-Buss har sitt siste saksmottak før jul mandag 8. desember, mellom kl. 10 og kl. 15. Torsdag 11. desember kan du kontakte oss mellom kl. 17 og kl. 20 for nye spørsmål, men da vil vi henvise deg til en annen gratis instans.

  Vi holder stengt for jula fra og med mandag 15. desember. Vårt første saksmottak er mandag 5. januar 2015 mellom kl. 10 og kl. 15

 • jussbuss Telefonlinjene er i orden igjen 13. nov. 2014

  Vi har dessverre hatt noen problemer med telefonlinjene våre. Dette skal nå være i orden og vi har saksmottak som vanlig i dag frem til kl 20.

 • voksenopplering Juss-Buss på voksenopplæringen 4. nov. 2014

  En viktig del av arbeidet Juss-Buss gjør er oppsøkende virksomhet. Blant annet besøker vi voksenopplæringssentre. Der informerer vi generelt om Juss-Buss og særlig om familiegjenforening og arbeidsrett. I tillegg tar vi inn nye saker.

  Neste voksenopplæringsbesøk er 24. – 25. november, og da kommer Juss-Buss til Arendal, Grimstad og Risør. Vi ses!

 • master Nye masteroppgaver 24. okt. 2014

  Juss-Buss har nylig trykket tre avhandlinger som utgjør en del av stensilserien vår.

  " Introduksjonsloven - en fremstilling og vurdering av hovedreglene" foretar en gjennomgang av reglene i introduksjonsloven og hvilke rettslige problemstillinger disse reiser. Temaet er i hovedsak nyankomne innvandreres rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram.

  " Pasienten i fengsel - Hvilket rettsvern har innsatte med helseproblemer?" belyser innsattes helserettigheter i møte med kriminalomsorgens regelverk, med et særlig fokus på håndtering av konflikter mellom fengselslegens anbefaling om behandling av den innsatte og fengselsledelsens sikkerhetsvurderinger.

  " Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede isolasjonsvedtak" omhandler kriminalomsorgens internkontroll ved bruk av isolasjon. Den overordnede problemstillingen er hvorvidt kriminalomsorgens kontroll av de beslutninger om isolasjon som treffes administrativt i det enkelte fengsel fungerer i tråd med nasjonale og folkerettslige forpliktelser.

 • forside-opsigelse-avskjed-og-permittering Brosjyre om oppsigelse, avskjed og permittering 21. okt. 2014

  Arbeidsrettgruppa på Juss-Buss har oppdatert brosjyren om oppsigelse, avskjed og permittering. Den kan du lese her .

 • jussbuss Ikke saksmottak 15. okt. 2014

  Torsdag 16. oktober og mandag 20. oktober har vi dessverre ikke saksmottak grunnet intern rettspolitisk virksomhet.

  Neste saksmottak er torsdag 23. oktober kl. 17-20.

  We will not be receiving new cases Thursday October 10. and Monday October 20.

  We will receive new cases again Thursday October 23. from 5 p.m. till 8 p.m.
 • lovsamling Høringsuttalelse om stykkprisforskriften 14. okt. 2014

  Dersom man blir urettmessig straffeforfulgt har man krav på fri rettshjelp. Et forslag som nylig har vært på høring innebærer å redusere antall timer advokatene blir betalt for å arbeide med slike saker, fra 8 timer til 4. Juss-Buss er kritiske til forslaget, blant annet fordi undersøkelser som Departementet viser til, kom frem til at advokatene gjenomsnittlig benytter 5,8 timer på en sak. Dette betyr at man oppfordrer til hastverksarbeid, og at Departementet bevisst vil underbetale mange advokater.

  Les hele høringsuttaelsen her .

Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter

Vi gir gratis rettshjelp i enkeltsaker.

Vi tar imot nye saker per telefon eller ved personlig oppmøte. Ta med deg alle dokumenter som kan være relevante for saken.

Vi tar dessverre IKKE imot juridiske spørsmål per epost. Slike henvendelser vil ikke bli besvart.

 

Tlf: 22 84 29 00

Faks: 22 84 29 01

Arbinsgate 7, 0253 Oslo

Har du en eksisterende sak, kan du sende inn dokumenter her.

If you have an existing case with us you can upload your documents here.

Vi har saksmottak følgende dager:

Mandag 10.00 - 15.00

Torsdag 17.00 - 20.00 

 

De studentdrevne rettshjelpstiltakene har utviklet appen Rettshjelperen for Android og iOS. Den gir deg generell informasjon om dine rettigheter på flere rettsområder. Les mer på http://gratisrettshjelp.no/app/.