Forsiden

Velkommen til Jussbuss!

Vi gir gratis rettshjelp i enkeltsaker.

vis du har en åpen sak hos oss, vennligst velg eksisterende sak. Har du ikke vært i kontakt med oss tidligere kan du sende saken til oss elektronisk ved å trykke på "ny sak". Du kan også ringe oss eller møte opp i våre lokaler under saksmottak. Saker som sendes inn på elektronisk saksmottak vil ikke behandles før tidligst neste ordinære saksmottak.

Click here for English.

Ny Sak    Eksisterende sak


Vi tar imot nye saker per telefon eller ved personlig oppmøte. Ta med deg alle dokumenter som kan være relevante for saken. Saksbehandlingstiden vår er omtrent to uker, men varierer noe.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare på henvendelser som kommer til oss på e-post.


Jussbuss i sosiale medier


Jussbuss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter

Tlf: 22 84 29 00

Faks: 22 84 29 01

Skippergata 23, 0154 Oslo

Vi har saksmottak:

Mandag 17.00 - 20.00
Tirsdag  10.00 - 15.00

Fullmaktsskjema (pdf)
Power of attorney (pdf)