print logo

index.html

 • jussbuss Juss-Buss holder stengt 26. februar og 2. mars 25. feb. 2015

  Juss-Buss har dessverre ikke saksmottak torsdag 26. ferbruar, grunnet internt rettspolitisk aktivitet. Av samme årsak holder vi stengt for nye saker mandag 2. mars. Vi beklager ulempene dette medfører. Vi tar i mot nye saker torsdag 5. mars mellom kl. 10. og kl. 15.

  Juss-Buss is unfortunately closed for new cases Thursday the 26th of February and Monday the 2nd of March due to political work. We are sorry for the inconvenience. We Accept new cases Thursday the 5th of March between 10 am and 3 pm.

 • juss-buss-var-pa-besok-hos-nittedal-flyktningstjeneste Juss-Buss på besøk hos Nittedal Flyktningstjeneste 20. feb. 2015

  Juss-Buss var på besøk hos Nittedal Flyktningstjeneste idag og informerte om reglene for familiegjenforening og grunnleggende arbeidsrettslige regler.

 • Utvisning Høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i statsborgerloven 5. feb. 2015

  Innvandringsgruppa ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i statsborgerloven. Endringsforslaget omhandler krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk og muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap. Høringen kan du lese her.

 • hjemlos Juss-Buss om tiggeforbudet 28. jan. 2015

  Medarbeider i Gategruppa, Hanne Skårberg, var den 23.01 i VG og uttalte seg som om Juss-Buss sitt standpunkt angående det foreslåtte lovforslaget om tiggeforbud. Du kan lese den her.

 • fengsel Høring om mindreårige innsatte 12. des. 2014

  Fengselsgruppen ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i forskrift til lov om straffegjennomføring om mindreårige innsatte. Høringen kan du lese her.

 • julekule Henvisningsmottak torsdag 11. november og juleferie 8. des. 2014

  Juss-Buss har sitt siste saksmottak før jul mandag 8. desember, mellom kl. 10 og kl. 15. Torsdag 11. desember kan du kontakte oss mellom kl. 17 og kl. 20 for nye spørsmål, men da vil vi henvise deg til en annen gratis instans.

  Vi holder stengt for jula fra og med mandag 15. desember. Vårt første saksmottak er mandag 5. januar 2015 mellom kl. 10 og kl. 15

 • jussbuss Telefonlinjene er i orden igjen 13. nov. 2014

  Vi har dessverre hatt noen problemer med telefonlinjene våre. Dette skal nå være i orden og vi har saksmottak som vanlig i dag frem til kl 20.

 • voksenopplering Juss-Buss på voksenopplæringen 4. nov. 2014

  En viktig del av arbeidet Juss-Buss gjør er oppsøkende virksomhet. Blant annet besøker vi voksenopplæringssentre. Der informerer vi generelt om Juss-Buss og særlig om familiegjenforening og arbeidsrett. I tillegg tar vi inn nye saker.

  Neste voksenopplæringsbesøk er 24. – 25. november, og da kommer Juss-Buss til Arendal, Grimstad og Risør. Vi ses!

 • master Nye masteroppgaver 24. okt. 2014

  Juss-Buss har nylig trykket tre avhandlinger som utgjør en del av stensilserien vår.

  " Introduksjonsloven - en fremstilling og vurdering av hovedreglene" foretar en gjennomgang av reglene i introduksjonsloven og hvilke rettslige problemstillinger disse reiser. Temaet er i hovedsak nyankomne innvandreres rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram.

  " Pasienten i fengsel - Hvilket rettsvern har innsatte med helseproblemer?" belyser innsattes helserettigheter i møte med kriminalomsorgens regelverk, med et særlig fokus på håndtering av konflikter mellom fengselslegens anbefaling om behandling av den innsatte og fengselsledelsens sikkerhetsvurderinger.

  " Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede isolasjonsvedtak" omhandler kriminalomsorgens internkontroll ved bruk av isolasjon. Den overordnede problemstillingen er hvorvidt kriminalomsorgens kontroll av de beslutninger om isolasjon som treffes administrativt i det enkelte fengsel fungerer i tråd med nasjonale og folkerettslige forpliktelser.

 • forside-opsigelse-avskjed-og-permittering Brosjyre om oppsigelse, avskjed og permittering 21. okt. 2014

  Arbeidsrettgruppa på Juss-Buss har oppdatert brosjyren om oppsigelse, avskjed og permittering. Den kan du lese her .

Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter

Vi gir gratis rettshjelp i enkeltsaker.

Vi tar imot nye saker per telefon eller ved personlig oppmøte. Ta med deg alle dokumenter som kan være relevante for saken.

Vi tar dessverre IKKE imot juridiske spørsmål per epost. Slike henvendelser vil ikke bli besvart.

 

Tlf: 22 84 29 00

Faks: 22 84 29 01

Arbinsgate 7, 0253 Oslo

Har du en eksisterende sak, kan du sende inn dokumenter her.

If you have an existing case with us you can upload your documents here.

Vi har saksmottak følgende dager:

Mandag 10.00 - 15.00

Torsdag 17.00 - 20.00 

 

De studentdrevne rettshjelpstiltakene har utviklet appen Rettshjelperen for Android og iOS. Den gir deg generell informasjon om dine rettigheter på flere rettsområder. Les mer på http://gratisrettshjelp.no/app/.