print logo

Forsiden

 • 10854428_832670386805294_5269837345306683017_o Rettshjelpsdagene 2015 9. apr. 2015

  I april arrangerer Juss-Buss Rettshjelpsdagene – en rettspolitisk festival med fokus på engasjerende rettslige og samfunnsrelaterte problemstillinger. Vi inviterer til tre spennende, lærerike og tankevekkende dager med både faglige og kulturelle arrangementer. Her vil du kunne få et nærmere innblikk i rettsområder hvor vi mener at rettstilstanden ikke er tilfredsstillende, samt problematikk rundt rettshjelpsbehovet til våre klientgrupper. Vi spanderer kaffe, juice, rundstykker og kanelboller fra Åpent Bakeri på alle frokostmøtene. Kom, spis og bli opplyst!

  Du finner programmet på vårt arrangement.

 • juss-biss-pa-oppsokende Juss-Buss på oppsøkende 23. mar. 2015

  Juss-Buss har denne uka stengt for å drive oppsøkende virksomhet. Mandag 23. mars reiste ti av medarbeiderne våre på fengselsturnè. De skal besøke Sem fengsel, Horten fengsel, Arendal fengsel, Kristiansand fengsel, Åna fengsel, Stavanger fengsel og Bergen fengsel. Vi skal også besøke en rekke Voksenopplæringssentre, i Tønsberg, Larvik, Porsgrunn og Skien.

  Den 9. april tar vi igjen mot saker på kontorene våre i Arbins gate 7 mellom kl. 17 og kl. 20.

  Juss-Buss is closed this week due to outreach work. Monday the 23rd of March ten of our caseworkers went on a "prison tour". We are visiting Sem prison, Horten prison, Arendal prison, Kristiansand prison, Åna prison, Stavanger prison and Bergen prison. We are also visiting different adult education centers, in Tønsberg, Larvik, Porsgrunn and Skien.

  Thursday the 9th of April we receive new cases in our office in Arbins gate 7 from 5 pm until 8 pm.

 • jussbuss Juss-Buss' årsrapport 2014 6. mar. 2015
  Juss-Buss' årsrapport for 2014 ligger nå ute på hjemmesiden. Her finner du informasjon om vår saksbehandling i 2014, hvor mange saker vi behandlet, hva slags saker det var og så videre. Rapporten kan du finne under fanen publikasjoner, eller lese her.
 • fengsel%281%29 Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i straffegjennomføringsloven 2. mar. 2015

  Fengselsgruppa ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslaget til endringer i straffegjennomføringsloven. Endringsforslaget vil gjøre det mulig å overføre mennesker som er straffedømt i Norge, til soning i utlandet. Juss-Buss stiller seg svært kritiske til forslaget, som vi mener er unødvendig, mangelfullt utredet og potensielt grunnlovsstridig. Høringsuttalelsen kan du lese her.

 • juss-buss-var-pa-besok-hos-nittedal-flyktningstjeneste Juss-Buss på besøk hos Nittedal Flyktningstjeneste 20. feb. 2015

  Juss-Buss var på besøk hos Nittedal Flyktningstjeneste idag og informerte om reglene for familiegjenforening og grunnleggende arbeidsrettslige regler.

 • Utvisning Høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i statsborgerloven 5. feb. 2015

  Innvandringsgruppa ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i statsborgerloven. Endringsforslaget omhandler krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk og muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap. Høringen kan du lese her.

 • hjemlos Juss-Buss om tiggeforbudet 28. jan. 2015

  Medarbeider i Gategruppa, Hanne Skårberg, var den 23.01 i VG og uttalte seg som om Juss-Buss sitt standpunkt angående det foreslåtte lovforslaget om tiggeforbud. Du kan lese den her.

 • fengsel Høring om mindreårige innsatte 12. des. 2014

  Fengselsgruppen ved Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i forskrift til lov om straffegjennomføring om mindreårige innsatte. Høringen kan du lese her.

 • voksenopplering Juss-Buss på voksenopplæringen 4. nov. 2014

  En viktig del av arbeidet Juss-Buss gjør er oppsøkende virksomhet. Blant annet besøker vi voksenopplæringssentre. Der informerer vi generelt om Juss-Buss og særlig om familiegjenforening og arbeidsrett. I tillegg tar vi inn nye saker.

  Neste voksenopplæringsbesøk er 24. – 25. november, og da kommer Juss-Buss til Arendal, Grimstad og Risør. Vi ses!

 • master Nye masteroppgaver 24. okt. 2014

  Juss-Buss har nylig trykket tre avhandlinger som utgjør en del av stensilserien vår.

  " Introduksjonsloven - en fremstilling og vurdering av hovedreglene" foretar en gjennomgang av reglene i introduksjonsloven og hvilke rettslige problemstillinger disse reiser. Temaet er i hovedsak nyankomne innvandreres rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram.

  " Pasienten i fengsel - Hvilket rettsvern har innsatte med helseproblemer?" belyser innsattes helserettigheter i møte med kriminalomsorgens regelverk, med et særlig fokus på håndtering av konflikter mellom fengselslegens anbefaling om behandling av den innsatte og fengselsledelsens sikkerhetsvurderinger.

  " Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede isolasjonsvedtak" omhandler kriminalomsorgens internkontroll ved bruk av isolasjon. Den overordnede problemstillingen er hvorvidt kriminalomsorgens kontroll av de beslutninger om isolasjon som treffes administrativt i det enkelte fengsel fungerer i tråd med nasjonale og folkerettslige forpliktelser.

Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter

Vi gir gratis rettshjelp i enkeltsaker.

Vi tar imot nye saker per telefon eller ved personlig oppmøte. Ta med deg alle dokumenter som kan være relevante for saken.

Vi tar dessverre IKKE imot juridiske spørsmål per epost. Slike henvendelser vil ikke bli besvart.

 

Tlf: 22 84 29 00

Faks: 22 84 29 01

Arbinsgate 7, 0253 Oslo

Har du en eksisterende sak, kan du sende inn dokumenter her.

If you have an existing case with us you can upload your documents here.

Vi har saksmottak følgende dager:

Mandag 10.00 - 15.00

Torsdag 17.00 - 20.00 

 

De studentdrevne rettshjelpstiltakene har utviklet appen Rettshjelperen for Android og iOS. Den gir deg generell informasjon om dine rettigheter på flere rettsområder. Les mer på http://gratisrettshjelp.no/app/.