print logo

index.html

 • jussbuss Telefonlinjene er i orden igjen 13. nov. 2014

  Vi har dessverre hatt noen problemer med telefonlinjene våre. Dette skal nå være i orden og vi har saksmottak som vanlig i dag frem til kl 20.

 • voksenopplering Juss-Buss på voksenopplæringen 4. nov. 2014

  En viktig del av arbeidet Juss-Buss gjør er oppsøkende virksomhet. Blant annet besøker vi voksenopplæringssentre. Der informerer vi generelt om Juss-Buss og særlig om familiegjenforening og arbeidsrett. I tillegg tar vi inn nye saker.

  Neste voksenopplæringsbesøk er 24. – 25. november, og da kommer Juss-Buss til Arendal, Grimstad og Risør. Vi ses!

 • master Nye masteroppgaver 24. okt. 2014

  Juss-Buss har nylig trykket tre avhandlinger som utgjør en del av stensilserien vår.

  " Introduksjonsloven - en fremstilling og vurdering av hovedreglene" foretar en gjennomgang av reglene i introduksjonsloven og hvilke rettslige problemstillinger disse reiser. Temaet er i hovedsak nyankomne innvandreres rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram.

  " Pasienten i fengsel - Hvilket rettsvern har innsatte med helseproblemer?" belyser innsattes helserettigheter i møte med kriminalomsorgens regelverk, med et særlig fokus på håndtering av konflikter mellom fengselslegens anbefaling om behandling av den innsatte og fengselsledelsens sikkerhetsvurderinger.

  " Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede isolasjonsvedtak" omhandler kriminalomsorgens internkontroll ved bruk av isolasjon. Den overordnede problemstillingen er hvorvidt kriminalomsorgens kontroll av de beslutninger om isolasjon som treffes administrativt i det enkelte fengsel fungerer i tråd med nasjonale og folkerettslige forpliktelser.

 • forside-opsigelse-avskjed-og-permittering Brosjyre om oppsigelse, avskjed og permittering 21. okt. 2014

  Arbeidsrettgruppa på Juss-Buss har oppdatert brosjyren om oppsigelse, avskjed og permittering. Den kan du lese her .

 • jussbuss Ikke saksmottak 15. okt. 2014

  Torsdag 16. oktober og mandag 20. oktober har vi dessverre ikke saksmottak grunnet intern rettspolitisk virksomhet.

  Neste saksmottak er torsdag 23. oktober kl. 17-20.

  We will not be receiving new cases Thursday October 10. and Monday October 20.

  We will receive new cases again Thursday October 23. from 5 p.m. till 8 p.m.
 • lovsamling Høringsuttalelse om stykkprisforskriften 14. okt. 2014

  Dersom man blir urettmessig straffeforfulgt har man krav på fri rettshjelp. Et forslag som nylig har vært på høring innebærer å redusere antall timer advokatene blir betalt for å arbeide med slike saker, fra 8 timer til 4. Juss-Buss er kritiske til forslaget, blant annet fordi undersøkelser som Departementet viser til, kom frem til at advokatene gjenomsnittlig benytter 5,8 timer på en sak. Dette betyr at man oppfordrer til hastverksarbeid, og at Departementet bevisst vil underbetale mange advokater.

  Les hele høringsuttaelsen her .

 • jussbuss Åpen dag og søknadsfrist 13. okt. 2014

  Vi har åpen dag mandag 20. oktober fra kl. 11-14 i kontorene våre i Arbins gate 7. Kom innom, slå av en prat med medarbeiderne våre og finn ut om Juss-Buss er noe for deg! Vi stiller med kaffe og noe godt å spise på. Juss-Buss søker 10 nye medarbeidere fra våren 2015.

  Søknadsfrist er 1. november 2014.

 • jussbuss Ikke saksmottak 2. okt. 2014

  Torsdag 02. oktober og mandag 06. oktober har vi dessverre ikke saksmottak grunnet at alle medarbeiderne er på seminar.

  Vi har helt stengt fra mandag 06. til og med onsdag 08. oktober i samme anledning.

  Neste saksmottak er torsdag 09. oktober kl. 17-20.

 • horinger Høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse 25. sep. 2014

  Arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss har skrevet en høringsuttalelse til regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Juss-Buss mener endringer som gjør det enklere å ansette noen midlertidig er et skritt i feil retning.

  Du kan lese høringen her .

 • pass Juss-Buss arrangerer debatt om identitetstvil i utlendingssaker 22. sep. 2014

  Hvordan er det å leve uten bevis på sin identitet? Hva skal til for å sannsynliggjøre hvem man er? Hvordan påvirker dagens politikk og praksis integreringen? Er dagens praksis hensiktsmessig?

  Selv om problemet skaper store problemer for de mange som rammes, har temaet har inntil nylig fått lite omtale i samfunnsdebatten. Juss-Buss inviterer derfor til debatt om identitetstvil i utlendingssaker tirsdag 30.september kl. 1800 på Litteraturhuset. Juss-Buss mener lovverket ikke er godt nok for å avklare situasjoner der det foreligger tvil om identitet. Dersom du ikke oppfyller lovens hovedkrav til klarlagt identitet, og UDI ikke legger forklaringen din til grunn, står du uten mulighet til å avklare den - verken nå eller i fremtiden. Som et resultat er du avskåret fra å oppnå... de samme rettighetene som nordmenn har. Det er heller ikke gunstig for samfunnet at personer som har tillatelse til å oppholde seg i Norge, lever med uavklart identitet. Vi ønsker en debatt om hvorvidt kravet til å sannsynliggjøre sin identitet er for strengt.

  Dette er noe av spørsmålene som tas opp i paneldebatten, bestående av:

  Rolf Henry Anthonisen, UDI

  Jon Ole Martinsen, NOAS

  Geir Jørgen Bekkevold, KrF

  Bjørn-Kristian Svendsrud, FpU

  Ordstyrer: Halvor Frihagen

  Velkommen!

Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter

Vi gir gratis rettshjelp i enkeltsaker.

Vi tar imot nye saker per telefon eller ved personlig oppmøte. Ta med deg alle dokumenter som kan være relevante for saken.

Vi tar dessverre IKKE imot juridiske spørsmål per epost. Slike henvendelser vil ikke bli besvart.

 

Tlf: 22 84 29 00

Faks: 22 84 29 01

Arbinsgate 7, 0253 Oslo

Har du en eksisterende sak, kan du sende inn dokumenter her.

If you have an existing case with us you can upload your documents here.

Vi har saksmottak følgende dager:

Mandag 10.00 - 15.00

Torsdag 17.00 - 20.00 

 

De studentdrevne rettshjelpstiltakene har utviklet appen Rettshjelperen for Android og iOS. Den gir deg generell informasjon om dine rettigheter på flere rettsområder. Les mer på http://gratisrettshjelp.no/app/.