Jussbuss 50 år

Jussbuss fylte 50 år i 2021, og det måtte vi markere! I den anledning har vi skrevet et festskrift. Den vanlige foranledningen for et festskrift er ofte at en aldrende akademiker skal takkes for lang og tro tjeneste. Jussbuss er imidlertid alt annet enn pensjonsklar, og formålet med festskriftet er snarere å peke mot problemer som samfunnets mindre privilgerte står overfor. Boken er ment som et bidrag til gi bussen et påfyll av drivstoff, slik at den kan rulle videre på veien mot rettferdighet. 

 

Jussbuss er et studentdrevet rettshjelpstiltak, og dette er et studentdrevet festskrift. Det var lett å få vederlagsfrie bidrag fra nåværende og tidligere jussbussere og andre med interesse for bussens virksomhet. Tusen takk for det! Festskriftet kunne ikke blitt trykket uten økonomisk støtte fra gode venner og støttespillere ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for bidrag fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Institutt for offentlig rett og forskergruppene Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI), Konstitusjon og Rettigheter (KoR), og alle ved Juridisk fakultet, Universitet i Oslo