Saksområder

Illus. Eila Rishovd

I menyen til venstre finner du de forskjellige områdene vi jobber med, og en beskrivelse av saksområdet. Du finner også svar på vanlig stilte spørsmål og brosjyrer innenfor de ulike rettsområdene.

Dersom du har et spørsmål som ikke faller inn under noen av de nevnte saksområdene, eller du er usikker på om det er noe vi jobber med, er du likevel velkommen til å ta kontakt med oss. Dersom spørsmålet ditt ikke faller inn under våre rettsområder, prøver vi etter beste evne å henvise deg til noen som kan hjelpe deg.