Publikasjoner

Illus.: Eila Rishovd

Jussbuss produserer jevnlig informasjonsmateriell, rapporter og lignende. I tillegg trykker vi masteroppgaver og svarer på en rekke høringer.

I menyen til venstre kan du finne Jussbuss sine publikasjoner sortert i ulike kategorier.

Høringsuttalelsene gir et godt innblikk i hva vi mener og har ment om lovforslag og lignende. Årsrapportene er en sammenfatning av Jussbuss sin virksomhet hvert år og gir et godt innblikk i vår virksomhet.

I tillegg har forskning alltid vært en viktig del av Jussbuss, noe som er bakgrunnen for at vi jevnlig gjennomfører rettshjelpsundersøkelser for å kartlegge rettshjelpsbehovet i befolkningen og publiserer studentavhandlinger på masternivå. Disse finner du også i menyen til venstre.

Jussbuss sammenfatter store mengder informasjon om våre saksområder og lager ulike brosjyrer og maler innenfor de rettsområdene vi har spesialisert oss innenfor.  Du finner mer informasjon om disse rettsområdene, svar på ofte stilte spørsmål og våre brosjyrer her.