Besøk av oss?

En sentral del av Jussbuss sitt arbeid er å besøke og oppsøke klientgrupper som ellers ikke ville tatt kontakt med oss. Dette gjør vi blant annet ved å dra til voksenopplæringssentre, Slumstasjonen, Møtestedet, biblioteker, Caritas, UiO, OsloMet og lignende. Jussbuss besøker også fengsler på Østlandet hver uke.

På våre besøk holder vi saksmottak slik at de oppmøtte kan spørre oss om deres konkrete saker. Vi kan også holde foredrag om de rettsområdene vi har spesialisert oss innen, slik som utlendingsrett, arbeidsrett, gjeld og husleierett.

Jussbuss besøker i hovedsak institusjoner og organisasjoner på Østlandet. Vi forsøker imidlertid jevnlig å reise til andre deler av landet også for å kunne spre informasjon om Jussbuss og gi flest mulig rettshjelp.

Ønsker din organisasjon eller institusjon besøk av oss eller har du andre spørsmål om vår oppsøkende virksomhet? Ta kontakt med daglig leder på telefon 22 84 29 30 eller e-post leder@jussbuss.no.

Fengsel

Ettersom innsatte ikke selv kan møte på saksmottak i våre lokaler, samt at mange er underlagt telefonrestriksjoner, har oppsøkende arbeid i norske fengsler lenge vært av høy prioritet på Jussbuss. Oppsøkende arbeid i fengsel går i hovedsak ut på at Jussbuss holder saksmottak i fengselet.

Fengselsklienter kan også ringe Jussbuss på telefonnummer 22 84 29 00 alle hverdager mellom 10.00 og 15.00.

Jussbuss har jevnlig saksmottak i følgende fengsler:

Bastøy

Eidsberg

Halden

Hamar

Hof

Ila

Ilseng

Kongsvinger

Norgerhaven

Oslo

Ringerike

Skien

Trøgstad

Ullersmo

Ønsker du informasjon om når vi vil besøke et spesifikt fengsel? Kontakt daglig leder på telefon 22 84 29 30 eller e-post leder@jussbuss.no.

Voksenopplæring

På voksenopplæringen holdes det foredrag i blant annet arbeid-, trygd-, sosial- og utlendingsrett. Vi kan også ta imot nye saker. 

Studenter

Jussbuss oppsøker studenter på flere institusjoner hvor vi  holder foredrag i blant annet husleierett, og  oppholdstillatelser for internasjonale studenter. Vi snakker også med studenter på stand og tar imot nye saker.  

Andre organisasjoner

Jussbuss besøker også en rekke andre organisasjoner. Vi har blant annet faste avtaler med Slumstasjonen, Caritas og Møtestedet hvor vi tar imot nye saker jevnlig.