Vanlig stilte spørsmål

 

Er Jussbuss gratis?
Ja, hjelpen du får fra Jussbuss er helt gratis. Gebyrer til offentlige tvisteløsningsorganer og liknende må du betale selv.

Hvem kan benytte seg av Jussbuss?
Alle kan benytte seg av Jussbuss. Vi bistår ved å gi juridisk rådgivning i saker som faller innunder våre arbeidsområder: husleie, gjeld, arbeidsrett, sosialsaker, trygderett, innvandring og fengselsrett. Dersom saken din faller utenfor disse rettsområdene, bistår vi deg uansett med å finne andre rettshjelptiltak eller organisasjoner som kan hjelpe deg. Om det er stor pågang av saker må vi prioritere å hjelpe de klientene som ikke har mulighet til å betale for advokathjelp selv.

Hvorfor tar dere ikke saker angående (.....)?
Vi har valgt ut enkelte rettsområder som vi har spesialisert oss i. Vi har gjort dette fordi vi mener at dette er områder hvor det er et stort behov for rettshjelp, og hvor det ikke gis tilstrekkelig hjelp andre steder i samfunnet. Ved å spesialisere oss sikrer vi også at vi kan gi gode og forsvarlige råd. Vi som studenter ikke lov til å representere noen i en rettsal. Til dette trenger du en advokat.

Dersom du har en sak som faller utenfor våre arbeidsområder, vil vi likevel anbefale deg å ta kontakt. Jussbuss har god oversikt over andre rettshjelpstiltak og organisasjoner som kan være til hjelp.

Kan dere tipse meg om en god advokat?
Nei, vi fører ingen oversikt over anbefalte advokater. Du kan imidlertid finne oversikt over advokater på www.advokatenhjelperdeg.no

Hvorfor svarer dere kun på nye henvendelser mandager og tirsdager?
Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta inn saker til andre tidspunkter. Når vi ikke tar inn saker, arbeider vi med sakene på kontoret. Sakene blir blant annet kvalitetssikret gjennom en omfattende gruppekontroll. Dette er ofte tidskrevende. Vi har derfor ikke tid til å ta inn nye saker hver dag. Innsatte i fengsel er unntatt fra denne regelen og kan kontakte oss hver dag.

Hvorfor tar dere ikke imot nye saker på e-post?
Vi hadde saksmottak via e-post i en periode, men dette måtte vi dessverre gå bort fra. Pågangen var stor, men bare et fåtall saker var saker som kunne behandles av Jussbuss. Et annet problem var hensynet til klientenes anonymitet og behandlingen av sensitiv informasjon. Derfor har vi opprettet et sikkert elektronisk nettskjema som du kan bruke til å sende inn informasjon om saken din dersom du ikke har mulighet til å ta kontakt med oss under våre åpningstider. Trykk her for å registrere din henvedelse, så vil en av våre medarbeidere ringe deg etter neste saksmottak.

Hvor lang saksbehandlingstid har dere?
Dette vil variere fra sak til sak. Fordi Jussbuss drives av studenter gir vi i utgangspunktet ikke svar på direkten. For at vårt arbeid skal være forsvarlig, gjennomgås alle saker i en omfattende gruppekontroll. Prosessen er ofte tidkrevende. Dersom det er tilstrekkelig med generell veiledning, vil vi ofte kunne gi svar ganske raskt, mens andre saker vil ta lengre tid. Jussbuss etterstreber en saksbehandlingstid på omtrent 2 uker, men dette vil variere noe etter kapasitet og hva som skal gjøres i saken.

Er det lange køer på saksmottakene?
Det varierer. Som regel er ikke ventetiden lenger enn en halvtimes tid, men av og til kan det være større pågang enn normalt. I slike tilfeller kan det oppstå noe ventetid, men det skjer stort sett aldri at noen må dra hjem uten å ha møtt en av våre saksbehandlere. Dersom du tar kontakt via telefon, kan du legge igjen navn og telefonnummer og bli oppringt så fort en saksbehandler blir ledig.

Jeg er interessert i å jobbe for Jussbuss. Hvor får jeg informasjon om dette?
Vi tar inn nye medarbeidere hvert semester. Fristen for å sende inn søknad er 1. november og 1. mai. Ta kontakt med daglig leder på 22 84 29 30 for informasjon om krav, arbeidsoppgaver, etc. Du kan også finne mer informasjon her.

Publisert 15. mars 2011 10:47 - Sist endret 5. okt. 2021 14:15