Vanlige spørsmål

 

Er Jussbuss gratis?
Ja, hjelpen du får fra Jussbuss er helt gratis. Gebyrer til offentlige tvisteløsningsorganer og liknende må du betale selv.

Hvem kan benytte seg av Jussbuss?
Alle kan benytte seg av Jussbuss. Vi bistår med juridisk rådgivning i saker om våre arbeidsområder: husleie, gjeld, arbeidsrett, sosialsaker, trygderett, innvandring og fengselsrett. Faller saken din utenfor disse områdene, hjelper vi med å finne andre som kan bistå deg. Er det stor pågang prioriterer vi klienter som ikke har mulighet til å betale for advokathjelp. 

Hvorfor tar dere ikke saker angående (.....)?

Vi har valgt å spesialisere oss på enkelte rettsområder. Vi mener at dette er områder hvor det er et stort behov for rettshjelp, og hvor det ikke gis tilstrekkelig hjelp andre steder. Ved å spesialisere oss sikrer vi at vi kan gi gode og forsvarlige råd. Dersom du har en sak som faller utenfor våre arbeidsområder, kan du likevel ta kontakt med Jussbuss. Vi har god oversikt over andre som kan hjelpe deg. 

Kan dere tipse meg om en god advokat?
Nei, vi har ingen oversikt over anbefalte advokater. Du kan finne en oversikt over advokater på www.advokatenhjelperdeg.no.

Hvorfor svarer dere kun på nye henvendelser mandager og tirsdager?

Alle saker blir kvalitetssikret gjennom en omtatt gruppekontroll, som er tidskrevende. Derfor har vi ikke mulighet til å ta inn nye saker hver dag. Merk likevel at innsatte i fengsel kan kontakte oss hver dag. 

Hvorfor tar dere ikke imot nye saker på e-post?

Våre klienters anonymitet er viktig, og vi ønsker ikke sensitiv informasjon på e-post. Derfor har vi opprettet et sikkert elektronisk nettskjema, hvor du kan sende inn informasjon om saken din. Trykk her for å registrere en henvendelse, så vil en saksbehandler ringe deg etter neste saksmottak.

Hvor lang saksbehandlingstid har dere?

Vi er studenter, og for at vi skal drive forsvarlig arbeid, gjennomgås alle saker i en omfattende gruppekontroll. Prosessen er ofte tidkrevende. Dersom du bare har behov for generell veiledning, kan vi ofte gi svar ganske raskt. 

Er det lange køer på saksmottakene?

Som regel er ikke ventetiden lengre enn en halvtime, men av og til kan det være større pågang. Dersom du tar kontakt via telefon, kan du legge igjen navn og telefonnummer. Da kan vi ringe deg opp så snart en saksbehandler er ledig. 

Publisert 15. mars 2011 10:47 - Sist endret 16. feb. 2022 10:56