Saksbehandling

Jussbuss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. Vi gir i hovedsak muntlig veiledning, men kan også gi skriftlig veiledning og yte partsrepresentasjon i enkelte tilfeller. Jussbuss jobber med de rettsområdene hvor vi mener behovet for rettshjelp er størst. Dette er bl.a. utlendingsrett, arbeidsrett, fengslesrett, husleierett, trygd, sosialrett og gjeldsrett.

Saksmottak
Jussbuss tar inn saker på saksmottak. Vi holder saksmottak på vårt kontor hver mandag og tirsdag, hvor du kan møte opp personlig eller ta kontakt per telefon. I tillegg drar Jussbuss på besøk til fengsler, voksenopplæringssentre og andre steder hvor det er behov, og avholder saksmottak der. 

Fordi vi som jobber i Jussbuss er studenter, kan vi normalt ikke svare på rettslige spørsmål direkte. På saksmottak vil vi ta inn nødvendig informasjon om deg og saken din. Jussbuss innhenter også informasjon til statistikk. Basert på klientens ønsker og informasjonen vi får inn, vil vi så vurdere de rettslige sidene i saken.

Kontroll
Jussbuss kontrollerer alle saker i grupper for å sikre at klienten gis forsvarlige råd. Gruppemøtene holdes normalt én gang i uken. Her vil tre generasjoner av medarbeidere på Jussbuss sette seg inn i den enkelte saken for å sikre best mulig kvalitet på rettshjelpen vi yter. Henvisninger gjøres derimot ofte direkte på saksmottak.

Saksområder
Vi har særlig kompetanse innenfor arbeidsrett, trygderett, sosialrett, utlendingsrett, husleierett, gjeldsrett og fengselsrett. Hvis vi mottar saker innenfor rettsområder vi ikke har kompetanse på, for eksempel familierett, arverett og saker om barnefordeling, hjelper vi alltid klientene ved å fortelle om andre steder som tilbyr rettshjelp innenfor det aktuelle rettsområdet.

Alle medarbeidere i Jussbuss har taushetsplikt, og alle personopplysninger behandles i tråd med gjeldende regelverk.