Jobbe hos oss?

Alle i Jussbuss er jusstudenter, og vi ansetter 12 nye medarbeidere i halvåret. Å jobbe i Jussbuss er en unik mulighet for å jobbe med juss i praksis. 

Varighet
Som medarbeider i Jussbuss jobber du først ett år heltid. Arbeidet går ut på å behandle saker og å jobbe rettspolitisk for våre klientgrupper.

Etter dette jobber du et halvt år deltid. Som deltidsansatt jobber du én dag i uken, hvor du kontrollerer arbeidet til de heltidsansatte. I tillegg må det påregnes noe ekstraarbeid i forbindelse med opplæring av nye medarbeidere og gjennomføring av et avsluttende prosjekt.

Vi har sommerdrift fra og med den andre uken i juni, til og med den første uken i august. I denne perioden kan medarbeidere jobbe med ordinær timelønn. Et år i jussbuss gir dermed mulighet til sommerjobb i inntil 9 uker i flere år fremover.

Arbeidsoppgaver
Arbeidshverdagen hos Jussbuss er svært variert og arbeidsoppgavene vil innebære alt fra generell drift av organisasjonen, til saksbehandling og rettspolitisk arbeid. Vi drar også på flere seminarer, møter og lignende. Sjekk gjerne Instagram (@jussbussoslo) for å se hva vi har deltatt på i det siste.

Hos oss får du spesialisert deg på ett eller flere rettsområder. Du får ansvar for egne klienter, med advokater og det offentlige som motpart. Du utreder klientens sak, gir veiledning og representerer klienten overfor motpart.

Alle saker kontrolleres innad i faggrupper. Du vil også være med å skrive høringsuttalelser og medieutspill for å forsøke å endre rettstilstanden der den ikke er tilfredsstillende for våre klientgrupper. Du får ta ansvar for både ditt eget og gruppens arbeid, produsere og publisere eget arbeid, og møte spennende personer og samarbeidspartnere.

Krav
Du må ha bestått 2. studieår av master i rettsvitenskap for å kunne jobbe hos oss. Det legges særlig vekt på personlige egenskaper og engasjement, og mindre vekt på karakterer.

Vi innkaller så langt det er mulig alle til intervju, men oppfordrer likevel til å skrive en god søknad.

Lønn

Medarbeidere som jobber heltid lønnes for 50 timer i måneden. Kjernetid i Jussbuss er 25 timer i uken. Det må også påregnes frivillig innsats utover dette. Lønnen fastsettes av Jussbuss' styringsorganer.  

Etter gjennomført heltidsperioden får du godkjent 30 studiepoeng, som påløper i deltidssemesteret. Studiepoengene godkjennes som valgfag, og du kan dermed f.eks velge bort alle andre valgfag på femteåret.

Hvordan søke?
Søknad, CV, attester og karakterutskrift sendes til leder@jussbuss.no, eller Jussbuss v/daglig leder, Skippergata 23, 0154 Oslo. Merk konvolutten "Søknad". Ring gjerne på tlf. 22 84 29 00 hvis du har spørsmål.

Søknadsfrist for å begynne på høstsemesteret er 1. mai. Søknadsfrist for å begynne på vårsemesteret er 1. oktober.