Vil du jobbe hos oss?

Jussbuss består utelukkende av studenter, vi ansetter 12 nye medarbeidere hvert halvår. Å jobbe i Jussbuss er en unik mulighet for studenter til å jobbe med juss i praksis.

Varighet
Som medarbeider hos Jussbuss jobber du først ett år heltid, hvor du er en sentral del av den daglige driften. Arbeidet går ut på å behandle saker og å jobbe rettspolitisk for våre klientgrupper.

Etter dette jobber du et halvt år deltid. Som deltidsansatt jobber du én dag i uken, hvor du kontrollerer arbeidet til de heltidsansatte og er en hjelpende hånd. I tillegg må det påregnes noe ekstraarbeid i forbindelse med opplæring av nye medarbeidere og gjennomføring av et avsluttende prosjekt.

Vi har feriestengt i romjulen og påsken. Fra andre uken i juni til og med første uken i august har vi sommerdrift. I sommerdrift er det mulighet for sommerjobb med ordinær timelønn for alle medarbeidere som har fullført minst ett halvår. Et år i jussbuss gir altså mulighet til sommerjobb i inntil 9 uker i flere år fremover.

Arbeidsoppgaver
Arbeidshverdagen hos Jussbuss er svært variert og arbeidsoppgavene dine vil innebære alt fra generell drift av organisasjonen, til saksbehandling og rettspolitisk arbeid. Vi drar også på flere seminarer, møter og lignende. Sjekk gjerne Instagram (@jussbussoslo) for å se hva vi har deltatt på i det siste.

Hos oss får du spesialisert deg på ett eller flere rettsområder. Du får ansvar for egne klienter, med advokater og det offentlige som motpart. Du utreder klientens sak, gir veiledning og representerer klienten overfor motpart. Alle saker kontrolleres innad i faggrupper. Du vil også være med å skrive høringsuttalelser og medieutspill for å forsøke å endre rettstilstanden der den ikke er tilfredsstillende for våre klientgrupper. Du får ta ansvar for både ditt eget og gruppens arbeid, produsere og publisere eget arbeid, og møte spennende personer og samarbeidspartnere. I tillegg til dette får du være del av et spennende og dynamisk arbeidsmiljø, med fokus på kompetanseutvikling, samarbeid i og på tvers av grupper og både organiserte og uformelle sosiale sammenkomster.

Krav
Du må ha bestått 2. studieår av master i rettsvitenskap for å kunne jobbe hos oss. Det legges særlig vekt på personlige egenskaper og engasjement, og mindre vekt på karakterer.

Vi innkaller så langt det er mulig alle til intervju, men oppfordrer likevel til å skrive en god og gjennomarbeidet søknad.

Kompensasjon
Medarbeiderne i Jussbuss lønnes månedlig for 10-15 timers arbeid i uken. Det må også påregnes en betydelig frivillig innsats. Lønnen fastsettes av Jussbuss' styringsorganer.  

Etter gjennomført heltidsperioden får du godkjent 30 studiepoeng, som påløper i deltidssemesteret. Studiepoengene godkjennes som valgfag, og du kan dermed f.eks velge bort alle andre valgfag på femteåret.

Har du flere spørsmål om lønn og studiepoeng kan du kontakte daglig leder.

Hvordan søke?
Søknad, CV, attester og karakterutskrift sendes til leder@jussbuss.no, eller Jussbuss v/daglig leder, Skippergata 23, 0154 Oslo. Merk konvolutten "Søknad". Ring gjerne på tlf. 22 84 29 00 hvis du har spørsmål.

Søknadsfrist for oppstart vår og høst er henholdsvis 1. mai og 15. oktober.