Husleierett

Jussbuss bistår med alle spørsmål knyttet til husleie, men hjelper utelukkende leietakere. Eksempler på saker vi kan hjelpe til med er mangler ved leieobjektet, depositum, oppsigelse og justering av leiesum.

Under følger noen svar på vanlige spørsmål. Dette er bare noen korte utgangspunkter, og vi anbefaler at du tar kontakt med oss på saksmottak eller leser i vår brosjyre dersom du har konkrete spørsmål i din egen sak. Du finner våre brosjyrer nederst på denne siden. Husleietvistutvalget har også laget en god oversikt, Husleieloven - helt enkelt, som besvarer mange spørsmål.

Ønsker du å snakke med oss om et husleiespørsmål? Ta kontakt med Jussbuss på saksmottak.

Vanlig stilte spørsmål

Hvor viktig er det egentlig å lese kontrakten før du signerer?
Kjempeviktig! Du lese kontrakten. Kontrakten bestemmer hvilke plikter og hvilke rettigheter du har som leietaker. Når du signerer kontrakten binder du deg til å oppfylle pliktene i kontrakten, og brudd på disse pliktene kan medføre ansvar overfor utleier. Har du ikke skriftlig leiekontrakt, kan du kreve å få den satt opp.  Husleieloven gir deg noen plikter og rettigheter som går foran kontrakten. Men mange steder er det helt opp til deg og utleieren å avtale helt egne ordninger. Derfor er det helt essensielt å lese kontrakten nøye. Kan du ikke lese norsk – få noen du kjenner til å oversette for deg.

Hva bør jeg tenke på når jeg flytter inn?
Du bør sørge for å dokumentere hvordan leiligheten ser ut når du flytter inn. Du kan enten gå gjennom leiligheten sammen med utleieren og få han/henne til å skrive under på et dokument som beskriver hvordan den ser ut. Gjør man ikke dette, er det veldig lurt å ta bilder av leiligheten når man flytter inn.

Kan jeg si opp og flytte ut når jeg vil? Kan utleieren si meg opp når han vil?
Det kommer an på kontrakten din. Mange av de som tar kontakt med oss ønsker å komme seg ut av en husleiekontrakt. Dette er imidlertid ofte lettere sagt enn gjort. Det er for eksempel fullt lovlig å avtale en treårs leieavtale uten adgang til å si opp og flytte innenfor disse tre årene. Punktet som heter «kontraktens varighet» i kontrakten avgjør som regel om du kan si opp eller ikke. Ta kontakt på saksmottak dersom du har nærmere spørsmål om dette.

Tenk deg derfor godt om før du undertegner en avtale som du ikke kan si opp. Det kan oppstå situasjoner før utløpet av avtalen som gjør at du kan ønske å flytte før tiden.

Dersom utleier vil si opp leieavtalen din må han/hun ha saklig grunn for å si deg opp, og gjøre dette på en bestemt måte. Les mer om dette i vår brosjyre eller ta kontakt på saksmottak.

Hvordan fungerer depositum?
Et depositum fungerer som sikkerhet for utleier. Dersom du ikke betaler husleien din eller skader leiligheten mens du bor der, kan utleier ha krav på å trekke dette fra depositumet ditt når du flytter. Dersom du derimot oppfyller dine plikter etter leiekontrakten gjennom hele leieperioden, har du krav på å få hele depositumet tilbakebetalt når du flytter.

Et depositum kan maksimalt utgjøre seks månedsleier. Et depositum skal stå i en bank på en egen depositumskonto, som du og utleier må opprette sammen. Det skal stå i ditt navn. Du skal få rentene (her finnes det enkelte unntak for studentboliger, les vår brosjyre). Et depositum som ikke er slik som dette, er irregulært. Utleier har i så fall ingen rett til å ha disse pengene stående hos seg, og du kan kreve dem tilbake når som helst. Ta gjerne kontakt med oss på saksmottak dersom du ønsker veiledning om dette.

Dersom du har et regulært depositum, må du gå til banken din for å kreve dette utbetalt, dersom utleier ikke tar initiativ til det selv. Ta gjerne kontakt med oss på saksmottak dersom du opplever problemer med dette.

Kan utleier øke leien?
I utgangspunktet ikke. Det finnes imidlertid noen unntak. Les mer om dette i brosjyren eller ta kontakt med oss på saksmottak.

Det er feil og mangler ved leiligheten. Hvilke rettigheter har jeg?
Det kommer an på leieavtalen. Du kan ha påtatt deg ansvar for visse ting ved leiligheten. Det er dessuten vanlig å avtale hvem som har ansvar for å vedlikeholde forskjellige deler av leieobjektet. Lurer du på om du har krav på at utleier reparerer feilen eller på om du har krav på et avslag i leien – ta kontakt med oss på saksmottak. Det er lurt å snakke med noen som har juridisk kompetanse før man bestemmer seg for å kreve noe av utleieren sin. Å diskutere saken med utleier og forsøke å avtale en løsning, derimot, kan man alltid gjøre. Vi vil særlig påpeke at terskelen for å heve – kansellere kontrakten – i husleieforhold er særdeles høy. I de fleste tilfeller er dette ikke en mulighet.

Det er også viktig å si ifra skriftlig til utleier, hvis man oppdager noe man mener er galt med leiligheten. Dette kalles reklamasjon, og man bør gjøre det innen 14 dager etter man oppdager skaden dersom man ønsker å kreve noe fra utleier på grunn av en skade.

Kan jeg bli kastet ut?
Ja, det kan du i visse situasjoner. De vanligste tilfellene er hvor man ikke betaler leie, eller blir boende etter at kontrakten har løpt ut. I disse situasjonene kan utleier be namsmannen om en utkastelsesordre. Det er strengt ulovlig for utleier å kaste deg ut på egen hånd. Ta kontakt med Jussbuss eller namsmannen umiddelbart dersom du står i fare for å bli kastet ut.

Du kan ha krav fri rettshjelp fra staten, altså gratis advokathjelp, i en utkastelsessituasjon. Bor du i Oslo kan du ta kontakt med kontoret for fri rettshjelp. Bor du andre steder i landet kan du ta kontakt med din lokale fylkesmann.

 

 

Brosjyrer

Husleiebrosjyre

 

Forliksrådet
Påkrav - irregulært depositum

 

Inventarliste til leiekontrakt