Høring om forslag til forskrift om tiltak for effektivisering av sakshåndteringen i Arbeids- og velferdsetaten

Jussbuss forstår behovet for en raskere saksbehandling grunnet det ekstraordinære sakstilfanget for Arbeids- og velferdsetaten. Raskere behandling medfører raskere økonomisk sikkerhet for de som nå står uten vanlig inntekt.

Samtidig antar vi at raskere og automatisert behandling øker risikoen for feil, og frykter at det kan gå på bekostning av veiledningen av de som har behov for ekstra oppfølging. Dette må avhjelpes med andre tiltak slik at det ikke går utover kravet om en forsvarlig saksbehandling.

Les høringssvaret her.

Publisert 23. apr. 2020 11:25 - Sist endret 12. des. 2020 10:00