Høringer 2022

Sist endret 30. aug. 2022 15:59 av Ingrid Elise Grigson Eian

Jussbuss har svart på Justis- og beredskapsdepartementets forslag til forskrift om finansavtaler. 

Sist endret 24. jan. 2022 13:22 av Jostein Braa Leland

Jussbuss har svart på Justis- og beredskapsdepartementets utredning om forslag til endringer i utlendingslovens og utlendingsforskriftens regler om utvisning.

Sist endret 24. jan. 2022 13:20 av Jostein Braa Leland

Jussbuss har svart på Arbeids- og sosialdepartmentets utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

Sist endret 21. jan. 2022 12:31 av Jostein Braa Leland

Jussbuss har svart på Arbeids- og sosialdepartmentets høring om kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie.

Sist endret 21. jan. 2022 12:28 av Jostein Braa Leland

Jussbuss har svart på Arbeids- og sosialdepartmentets forslag om gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser.