Styremøte juni 2022

Tekna-UiO styremøte 8. juni 2022, Zoom

Referat fra styremøte onsdag 8. juni 2022

Digitalt Tekna-UiO styremøte Zoom

Tidspunkt: Onsdag 8. juni klokken 10:15 (flyttet to dager frem på grunn av Pinsen)

Deltagere: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge, Per Eugen Kristiansen, Terje Grønås, Øystein Prytz, og Gunvor Annette Hesla-Halvorsen

Ikke til stede: Robin Benjamin Zweigel, Stein Michael Storleer

Referent: ledig rolle, ikke allokert, alle bidrar


Saksliste

  • Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte.
  • Sak 2: Status årets lokale 251 lønnsforhandlinger.

  • Sak 3: Medlemsmøter om Livsvitenskap, Energi, Demokrati.

  • Sak 4: Medlemssaker under arbeid (alle).

  • Sak 5: Eventuelt

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.


Sak 1: Godkjennelse av referat fra forrige styremøte 

Referat fra forrige Tekna-UiO styremøte i mai 2022 ble godkjent. 

Sak 2: Status årets lokale 251 lønnsforhandlinger

Rammen for årets lokale 251 lønnsforhandlinger ble på 3,84% med 2,46% allokert til de lokale forhandlinger (tror differansen kanskje er glidning og overheng?). Ny Hovedtariffavtale blir felles for Akademikerne og UNIO (med frist for godkjennelse hos UNIO 24. juni).

Akademikerne-UiO vil snart oppdatere sine websider med informasjon for 2022 samt oppdatere nettskjema for å legge inn krav. En nyhetssak med informasjon om medlemsmøter kom også ut nå idag (2022-06-08). Tentative datoer for kurs før sommeren er 21. og 24. juni. Medlemsmøter med kurs om 251 kravskjema etter sommeren er ikke satt, men vil preliminært bli i uke 32 (1-5/8) og 33 (8-12/8).

Forhandlingsdelegasjon for Akademikerne-UiO til årets 251 ble vedtatt i styremøtet for AK-UiO på mandag (2022-06-06). Delegasjonen blir: forhandlingsleder: Sarah Younes, HTV
øvrige medlemmer: Svend Davanger (Legeforeningen), Dag Endresen (Tekna), Olav Stanly Kyrvestad (NITO) og Mattias Solbakken (Samfunnsviterne). Akademikerne-UiO er nå største hovedorganisasjon ved UiO. Legeforeningen er den største primærforeningen i Akademikerne-UiO.

Sak 3: Medlemsmøter om Livsvitenskap, Energi, Demokrati.

Det faglige medlemsmøtet om UiO:Livsvitenskap fant sted 2. juni med litt over 10 deltagere (tilsynelatende alle fra Tekna-UiO). Informasjon om disse medlemsmøtene må kommuniseres bedre og bredere ut til alle medlemmer hos alle primærforeninger! Medlemsmøtene om UiO:Energi og UiO:Demokrati er preliminært planlagt lagt til september.

Sak 4: Medlemssaker under arbeid 

Alle styremedlemmer fortalte litt om pågående medlemssaker under behandling.

Det er forskjeller mellom Arbeidsmiljøloven (§ 14 - 2) og Statsansatteloven om fortrinnsrett til ledige stillinger. Arbeidsmiljøloven beskriver at en overtalling som er oppsagt har fortrinnsrett til alle ledige stillinger som den oppsagte er *kvalifisert* for. UiO tolker Statsansatteloven slik at den overtallige bare har fortrinnsrett til ledige stillinger med tilsvarende arbeidsoppgaver. UiO argumenterer for at ledige ingeniørstillinger er tilstrekkelig forskjellige fra vitenskapelige stillinger og at overtallige midlertidige forskere ved UiO ikke har fortrinnsrett til ledige ingeniørstillinger uavhengig av om den overtallige forskeren er formellt kvalifisert. Dette er et argument som vi vurderer å utfordre?

Sak 5: Eventuelt 

Status for vår rapport om lønnsforskjeller vs UH-sektoren?

Dato for neste styremøte

Neste møte: 2022-08-01 (vi holder ikke styremøte i juli)

Alle kalles for å bidra til å oppdatere årshjulet vårt med aktiviteter i 2022!

For Zoom lenke se Teams og kalenderinnkalling

 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 9. mai 2022 14:16 - Sist endret 1. aug. 2022 10:35