Styremøte mai 2022

Tekna-UiO styremøte 9. mai 2022 (Zoom)

Referat fra styremøte mandag 9. mai 2022 kl 13:00

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Deltagere: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge, Per Eugen Kristiansen, Terje Grønås, og Øystein Prytz

Ikke til stede: Cheau Ling Poon (observatør), Gunvor Annette Hesla-Halvorsen, Robin Benjamin Zweigel, Stein Michael Storleer

Referent: ledig rolle, ikke allokert, alle bidrar


Saksliste

  • Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte.
  • Sak 2: Medlemshenvendelser
  • Sak 3: Dato for Akademikerne-UiO sommeravslutning
  • Sak 4: Tekna høringsmøte om kunnskap med militær sensitivitet
  • Sak 5: Faglige medlemsmøter (Akademikerne-UiO)
  • Sak 6: Ferdigstille rapport om lønnsnivå UH-sektor

Årshjul for 2022 (alle bidrar til oppdatering av årshjulet)

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.


Sak 1: Godkjennelse av referat fra forrige styremøte 

Referat fra forrige styremøte i april 2022 i Tekna-UiO ble godkjent. 

Sak 2: Medlemshenvendelser

Alle styremedlemmer fortalte litt om pågående medlemssaker under behandling.

Sak 3: Dato for Akademikerne-UiO sommeravslutning

Akademikerne-UiO-kontoret planlegger sommeravsluttning for tillitsvalgte og ber om innspill til dato: fredag 3., fredag 10. eller fredag 17. juni. 3/6 er rett før Pinse-helgen og 17/6 sammenfaller med siste skoledag for Osloskolen. Tekna-UiO foreslår derfor at 10/6 er en bedre dato. Valgt dato ble til slutt 3/6.

Sak 4: Tekna høringsmøte om kunnskap med militær sensitivitet

Tekna sentralt har invitert oss til et innspillsmøte for Tekna-grupper for å arbeide på et høringsinnspill til forslag om endringer til eksportforeskriften. "Formålet med forslaget er å styrke kontrollen av kunnskapsoverføringer som kan tjene til å utvikle et fremmeds lands militære evne. Endringsforslaget er hjemlet i eksportkontrolloven". Invitasjon er videresendt til Tekna-UiO-styret.

Sak 5: Faglige medlemsmøter (Akademikerne-UiO)

Øystein fortalte om en planlagt serie faglige medlemsmøter fra Akademikerne-UiO om (1) UiO Livsvitenskap, (2) UiO Klima og miljø, og (3) UiO Norden. Det kan bli for kort tid å starte serien før sommeren, så medlemsmøtene kommer sannsynligvis til høsten. Terje foreslår å invitere til et kort innlegg fra kontaktpunkt for bærekraft hos Tekna sentralt.

Sak 6: Ferdigstille rapport om lønnsnivå UH-sektor

Vi avtale en tidsfrist på en uke (neste mandag) for siste justering av rapporten vi har arbeidet med om signifikant lavere lønnsnivå og lønnsprogresjon for UH-sektoren sammenlignet med øvrig statlig sektor. Vi vil publisere rapporten fra hjemmesiden vår og oppfordre lokale tillitsvalgte hos Akademikerne-UiO å ta opp rapporten ved lokale IDF-møter.

Dato for neste styremøte

Neste møte: Onsdag 8 juni 2022 klokken 10:15.

Alle kalles for å bidra til å oppdatere årshjulet vårt med aktiviteter i 2022!

For Zoom lenke se Teams og kalenderinnkalling


 

 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 15. feb. 2022 12:03 - Sist endret 2. aug. 2022 12:20