Styremøte april 2022

Tekna-UiO styremøte 4. april 2022, Zoom

Referat fra styremøte mandag 4. april 2022

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Til stede: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge, Per Eugen Kristiansen, Robin Benjamin Zweigel, Terje Grønås, Øystein Prytz

Ikke til stede: Stein Michael Storleer, Gunvor Annette Hesla-Halvorsen

Referent: ledig rolle, ikke allokert, alle bidrar


Saksliste

  • Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte.
  • Sak 2: Årshjul for 2022 (alle bidrar til oppdatering av årshjulet)

  • Sak 3: To medlemsmøter for Akademikerne-UiO.

  • Sak 4: Medlemssaker under arbeid (alle).
  • Sak 5: Eventuelt

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.


Sak 1: Godkjennelse av referat fra forrige styremøte 

Referat fra forrige styremøte i mars 2022 i Tekna-UiO ble godkjent. 

Sak 2: Årshjul

Alle kalles for å bidra til å oppdatere årshjulet vårt med aktiviteter i 2022!

Sak 3: To medlemsmøter for Akademikerne-uiO

Akademikerne-UiO hadde årsmøte 2022-03-29 der ca 15 medlemmer deltok. De aller fleste var medlemmer hos Tekna-UiO. Årsmøtet ble ledet av Olav Kyrvestad (NITO) og Svend Davanger (legeforeningen). Fra Tekna-UiO styret deltok Dag og Per.

Akademikerne-UiO hadde et medlemsmøte 2022-03-30 om midlertidighet i vitenskapelige stillinger. Møtet ble organisert og ledet av Øystein og Robin. Ca 15 medlemmer deltok.

Sak 4: Medlemssaker under arbeid 

Alle styremedlemmer fortalte litt om pågående medlemssaker under behandling.

Sak 5: Eventuelt 

Runde med partssamarbeid i IDF-møtene. Tema inkluderte strategisk rekruttering i eksterne prosjekter for å sikre kvalifikasjoner for kommende projektmuligheter.

Vi arbeider videre med lønnsstatistikk-analysen (i Teams), og forsøker lage ferdig en sammenstilling som PDF og som en Vortex web-side. Bør spilles inn som tema til agenda for kommende tillitsvalgtsamlinger om årets lønnsforhandlinger og presenteres igjen i Akademikerne-UiO styret som mulig sak til IDF møter. Kan også løftes frem i UH-sektor samlinger spesielt siden analysen viser et tydelig etterslep nettopp for hele UH.

Forslag om å vurdere flere medlemsmøter -- med tema slik som det grønne skiftet, UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi, etc.

Neste møte: Mandag 9 mai 2022.

For Zoom lenke se Teams og kalenderinnkalling

 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 15. feb. 2022 11:59 - Sist endret 9. mai 2022 14:27