Styremøte mars 2022

Tekna-UiO styremøte 7. mars 2022, (Zoom)

 

Referat fra styremøte mandag 7. mars 2022

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Deltagere: Dag Endresen, Erik Winge, Per Eugen Kristiansen, Robin Benjamin Zweigel, Terje Grønås, Gunvor Annette Hesla-Halvorsen og Cheau Ling Poon (observatør)

Fraværende: Anne Schad Bergsaker, Stein Michael Storleer, og Øystein Prytz

Referent: ledig rolle, ikke allokert, alle bidrar


Saksliste

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.


Sak 1: Godkjennelse av referat fra forrige styremøte 

Referat fra forrige styremøte i februar 2022 i Tekna-UiO ble godkjent. 

Sak 2: Lønnsanalyse

Vår analyse om lønnsutvikling i UH versus resten av statlig sektor ble introdusert ved Akademikerne-UiOs styremøte 28 februar, og vil presenteres som egen sak i neste styremøte for Akademikerne-UiO. Olav Kyrvestad (NITO) har frikjøp for Akademikerne-UiO for å arbeide med lønnsstatistikken og vi vil oppfordre Olav til å se på tilsvarende beregninger for alle primærforeninger hos Akademikerne-UiO.

Det fremkommer noen avvik i tallene vi henter fra Tekna sentralt sammenlignet med tall for UiO som vi vil feilsøke litt nærmere. Vi ønsker også å se nærmere på årlige glidningstall for UH, UiO, og hele statlig sektor, men savner her data både for å beregne glidning ved UiO, og tall for hva glidningen har vært i UH og hele statlig sektor de senere årene. Ønsker at Tekna sentralt eller Akademikerne hjelper til med å gjøre disse tallene enklere tilgjengelig.

Konklusjoner så langt er at opprykk i stillingskode skjer senere i UH-sektoren enn ellers i statlig sektor (men at UiO kanskje er litt bedre stillt enn øvrig UH-sektor). Spesielt skjer opprykk til SKO 1088 sjefingeniør betydelig sjeldnere hos UiO og i UH-sektoren enn i øvrig statlig sektor.

Sak 3: Årshjul

Alle kalles for å bidra til å oppdatere årshjulet vårt med aktiviteter i 2022!

Robin legger inn medlemsmøtet for midlertidige vitenskapelige stillinger til årshjulet.

Sak 4: Medlemssaker under arbeid 

Alle styremedlemmer fortalte litt om pågående medlemssaker under behandling. Inkludert et planlagt møte om midlertidige vitenskaplige stillinger mellom Akademikerne-UiO og UiO.

Akademikerne-UiO holder medlemsmøte 30 mars for midlertidige vitenskapelige stillinger. Møtet holdes på engelsk.

Sak 5: Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt.

 

Neste møte: Mandag 4 april 2022.

For Zoom lenke se Teams og kalenderinnkalling


 

 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 15. feb. 2022 11:59 - Sist endret 4. apr. 2022 11:40